Teoria użyteczności założenia - strona 45

Utylitaryzm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

użyteczności. O wolności Mill wyszedł z założenia, że warunkiem prawidłowego rozwoju jednostki jest zapewnienie...

Badania sondażowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2800

; Socjolingwiści widzą inną rolę języka w myśleniu o świecie społecznym: Kwestionowanie założenia o standaryzacji...

Modernizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2863

składają się następujące założenia: założenie, że świat i społeczeństwo mają strukturę deterministyczną...

Współczesny handel międzynarodowy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 308
Wyświetleń: 574

były jak najmniejsze. Podstawowym założeniem odróżniającym teorię kosztów alternatywnych od klasycznej teorii kosztów...

Współczesne kierunki pedagogiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 7413

w wielokierunkowości - prądy, systemy, koncepcje itd. Kierunki powstają i zanikają, mają założenia teoretyczne...