Teoria literatury - strona 5

Postrstrukturalizm - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Agnieszka Izdebska
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

do strukturalizmu Sprzeciw wobec naukowości i formalizacji w badaniach literackich Niechęć do całościowej teorii...

Historia literatury - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. inż. Janusz Wójcik
  • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1757

literatury. Teoria literatury. Metodologia badań literackich (metanauka). Krytyka literatury...