Tekst prawny - strona 7

Wykładnia systematyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

językowej, upewniając interpretatora o prawidłowym rozumieniu tekstu prawnego. Rozważając hierarchię norm...

Wstęp do prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

o studiowanie antycznych tekstów prawnych, do końca XIX wieku Tradycja romanistyczna w historii formowania...

Wykład - niezgodność norm

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1211

je może prawodawca poprawiając tekst prawny w drodze legislacji. Po drugie, doktryna i praktyka prawnicza dysponują...

Pojęcie prawa i funkcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

w tekstach prawnych (prawo w książkach), zbiór decyzji faktycznie podejmowanych przez sędziów i urzędników...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 9

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

w komentarzach do tekstów prawnych i opracowaniach naukowych współcześnie wykładnia ta nie ma mocy wiążącej...

Dyrektywy wykładni - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

tekstów prawnych. Taka wykładnia dopuszczana jest tylko wyjątkowo, tylko wtedy gdy przy wykładni językowej...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

. Luzy utajone (ukryte) - powstają z tego względu, że teksty prawne pisane są w językach etnicznych...