Tekst prawny - strona 8

Przepis społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście...

Budowa aktu prawnego - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

, ale także często są tam definicje tzw. słowniczki pojęć, które będą używane w tekście prawnym Przepisy szczegółowe...

Definicja prawa - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

. W prawie europejskim podstawą są teksty prawne, dlatego model amerykański jest bardziej skomplikowany i wymaga...

Skutki wynalezienia ruchomej czcionki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

wersów teksty prawne zaczyna się przestrzeganie :) (jak jest tekst, to łatwo udowodnić winę) wizualizacja...

Prawo- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marek Pliszkiewicz
 • Prawo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1484

, formalnie wyodrębniony w tekście prawnym jako artykuł, paragraf, ustęp lub jako fragment artykułu, paragrafu...

Twardy i miękki pozytywizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 6356

przez organy państwowe lub z upoważnienia organów państwowych źródłem prawa są teksty prawne...

Przepisy prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

- podstawowa jednostka systematyzacyjna/redakcyjna tekstu prawnego; np. artykuł, paragraf, ustęp, litera, tiret...