Przepis społeczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepis społeczny - strona 1 Przepis społeczny - strona 2

Fragment notatki:

PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno języka prawnego jak i prawniczego.
Elementy przepisu prawnego:
poprzednik - określa okoliczności powstania skutków prawnych np.: „ Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest określony...” następnik - ustala skutki prawne wiązane z okolicznościami w poprzedniku np.: „dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni.” funktor normotwórczy - łączy oba człony w całość zwrotem wyznaczającym postępowanie np.: „ obowiązany jest ”
Rodzaje przepisów prawnych:
konkretne - to te które bezpośrednio i w sposób pełny (kompletny i wyczerpujący) określają sposób postępowania oczekiwany od adresata. Np.: „Dłużnik, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne obowiązany jest zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z odsetkami w terminie...” odsyłające - odsyłają do innego przepisu w celu skompletowania danego przepisu w całość. Np.: „ Niedopełnienie obowiązku podatkowego określonego w art... powoduje” blankietowe to takie, które nie formułują w pełni postępowania lecz upoważniają niższy organ do wydania uzupełnienia w przyszłości. Np.: „Minister Sprawiedliwości określi na drodze rozporządzenia wysokość kosztów postępowania...” Ponad to:
przepisy I stopnia - to te, które z określonymi faktami wiążą bezpośrednio skutki prawne.
przepisy II stopnia to meta przepisy o innych przepisach. Uchylają moc lub wyznaczają czas obowiązywania przepisów I stopnia. W tej kategorii wyróżniamy:
przepisy intertemporalne (przejściowe) np.: „ do dnia wejścia w życie stosuje się art.” przepisy derogacyjne (uchylające) np.: klauzule typu „ustawa traci moc z dniem...” Przepisy prawne są ustanawiane mocą normatywnych aktów prawnych np. ustaw.
Akt prawny normatywny - to akt złożony z przepisów prawnych wyrażających normy prawne, wydany przez państwowy organ upoważniony.
Elementy aktu prawnego normatywnego:
nagłówek to nazwa rodzaju aktu np.: ustawa o szkolnictwie wyższym, lub uchwała RM, lub rozporządzenie Prezesa RM, zarządzenie Ministra Finansów.
wskazanie podstawy prawnej (z wyłączeniem ustaw ponieważ są samoistne gdyż moc czerpią z konstytucji) na mocy, której akt został wydany.
preambuła (arenga) to uzasadnienie wydania aktu np.: określa cel wydania aktu.
część zasadnicza to merytoryczna zawartość w formie przepisów usystematyzowanych za pomocą cyfr kolejno jako artykuły w ustawie, a paragrafy w rozporządzeniach i zarządzeniach. Tu wyróżniamy:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz