Tekst prawny - strona 6

Normatywizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3080

jest tylko i wyłącznie zbiorem norm zawartych w tekstach prawnych -stąd też nie ma żadnego powodu, by badać...

Fazy wykładni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183

adresata, okoliczności oraz wyznaczonego mu postępowania; sprawdzenie, czy tekst prawny nie zawiera...

Pozytywizm prawniczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1568

wymagających wykładni 3. Wierność tekstowi prawnemu i prymat wykładni językowej (uzasadnienia ustrojowe...

Wykład- ZASADY TWORZENIA PRAWA

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Sylwia Wojtczak
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 798
Wyświetleń: 8407

. Zasady wyznaczające sposób formułowania tekstów prawnych 1.Zasada kompleksowości tekstu prawnego 2.Zasada...

Przepis prawa- pojęcia i rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

III. PRZEPIS PRAWA - POJĘCIE I RODZAJE Przepis prawa - pojedyncza, elementarna jednostka tekstu...

Problematyka prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

. Funkcjonalizm amerykański- zbiór norm, zawartych w tekstach prawnych, wyrokach sądowych. c. Koncepcje...

Wykładnia językowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1155

52 Wykładnia językowa Polega na ustaleniu znaczenia i zakresu wyrażeń tekstu prawnego ze względu...

Akty normatywne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1120

: wskazanie społecznej lub politycznej genezy tekstu prawnego, zasadnicze idee i cele regulacji zawartej...