Tekst autentyczny - strona 2

Ustawodawca - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

uchwałą parlamentu ) 7. podpisanie ( promulgacja ), 8. ogłoszenie ( publikacja ) a) tekst autentyczny b...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

publikacyjne) i w oficjalnych zbiorach orzecznictwa sądowego, publikowane są tam teksty autentyczne...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1421

Akty prawa miejscowego Tekst ogłoszony w organie promulgacyjnym to tekst autentyczny. Marszałek Sejmu...

Obowiązywanie prawa, Akt normatywny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4921

treści aktu normatywnego do publicznej świadomości tekst aktu normatywnego ogłoszony jest tekstem...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3451

prawych od tego, czy akty normatywne, w których te normy wyrażono, zostały należycie ogłoszone. Tekst...

Prawo międzynarodowe Publiczne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

także klauzule: rewizyjną( tryb zmian), prorogracyjną (sposób przedłużenia), klauzula językowa (który ma tekst...