Tekst autentyczny - strona 2

note /search

Ustawodawca - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

uchwałą parlamentu ) 7. podpisanie ( promulgacja ), 8. ogłoszenie ( publikacja ) a) tekst autentyczny b...

Znajomość prawa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

publikacyjne) i w oficjalnych zbiorach orzecznictwa sądowego, publikowane są tam teksty autentyczne...

Znajomość prawa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3535

prawych od tego, czy akty normatywne, w których te normy wyrażono, zostały należycie ogłoszone. Tekst...