Znajomość prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znajomość prawa - strona 1 Znajomość prawa - strona 2

Fragment notatki:

1. WPROWADZENIE - nieważne
2. PRZEPISY I NORMY PRAWNE przepis prawny - zdanie w sensie gramatycznym wyróżnione w tekście prawnym i oznaczone jako artykuł lub ustęp
norma prawna - wypowiedź zawierająca żądanie władzy publicznej, aby w konkretnych okolicznościach adresaci normy zachowali się w określony sposób
Poziomy interpretacji tekstu prawnego: Deskryptywny - poziom, na jakim interpretuje tekst prawny każdy człowiek znający język polski bez przygotowania prawniczego
Dyrektywny - poziom, na którym czyta się zawarte w tekście normy postępowania
Presupozycji - obejmuje wszystkie informacje o świecie współczesnym prawodawcy, jakie można odczytać z tekstu
Prawo operatywne - zawiera reguły, które leżą u postaw decyzji stosowania prawa - prawo operatywne jest zawarte w orzeczeniach sądowych (w zakresie interpretacji prawa i konsekwencji przepisów), zasadach współżycia społecznego, zwyczajach itd.
Źródła prawa w znaczeniu normodawczym - ustawy i akty podstawowe
Źródła prawa w znaczeniu funkcjonalnym - orzecznictwo sądowe i zakres prawa operatywnego
3. ZASADY I REGUŁY WYKŁADNI PRZEPISÓW PRAWNYCH zasady i reguły wykładni prawa: specyficzne dyrektywy interpretacyjne, których zastosowanie pozwala na wyinterpretowanie normy postępowania z przepisu prawnego, wykładnia jest elementem dynamizującym system prawa
4. ABSTRAKCYJNA I SYTUACYJNA INFORMACJA O PRAWIE Wyróżniamy trzy kanały informacji o prawie:
- oficjalne (dzienniki publikacyjne)
- nieoficjalne (massmedia)
- szkolenie
vacatio legis - okres od ogłoszenia tekstu ustawy, do jej wejścia w życie, służy lepszemu zapoznaniu się adresatów z jej treścią
Informacja o prawie może być: - abstrakcyjna - informacja o treści prawa oderwana od osobistych doświadczeń
- sytuacyjna - przekazywana w toku doświadczeń osobistych lub doświadczeń innych osób, często w wypadku kontaktu danej osoby z prawem (np. była stroną w procesie)
informacje abstrakcyjne pośrednie - np. w podręcznikach, na kursach, szkoleniach, w mediach, rozmowach, nie zawierają bezpośredniego przedruku tekstów prawnych, ale informacje sformułowane w postaci twierdzeń o prawie, jej wiarygodność jest trudna do oceny, zwłaszcza gdy jest przekazywana przez media
informacje abstrakcyjne bezpośrednie - zawarte w oficjalnych publikatorach prawa (np. dzienniki publikacyjne) i w oficjalnych zbiorach orzecznictwa sądowego, publikowane są tam teksty autentyczne - wiarygodne i oficjalne, wymagają podstawowej wiedzy na temat interpretacji prawa i o zasadach gałęzi prawa - informacje abstrakcyjne komputerowe - mogą być oficjalne (np. Internetowa Strona Sejmu) lub nieoficjalne (bazy informacji prawnej prywatnych firm); ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz