Wykład - Ogłaszanie aktów normatywnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ogłaszanie aktów normatywnych - strona 1 Wykład - Ogłaszanie aktów normatywnych - strona 2 Wykład - Ogłaszanie aktów normatywnych - strona 3

Fragment notatki:

Ogłaszanie aktów normatywnych  
Warunkiem wejścia w życie Konstytucji, ustaw, rozporządzeń i aktów normatywnych prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (np. wyroków Trybunału Konstytucyjnego) określa Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 
Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718
 
USTAWA
z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Art.1
1. Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych oraz zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych.
2. Zasady i tryb ogłaszania umów międzynarodowych, a także układów zbiorowych pracy określają odrębne ustawy.
 
Art.2
1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.
(…)
Art.4
1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.(…)
 
Art.5
Przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
 
Art.8
Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,(…) dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.
Art.9
1. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem
Ustaw”, ogłasza się:
1) Konstytucję,
2) ustawy,
3) rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
4) rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej (…) oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
(…)
6) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,(…)
2. W Dzienniku Ustaw ogłasza się również akty prawne dotyczące:
1) stanu wojny i zawarcia pokoju,
2) referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
3) wyborów do Sejmu i Senatu,


(…)

…) uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy,(…)
4) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.
2. W Monitorze Polskim ogłasza się również:
…)
2) uchwały Sejmu dotyczące:
a) regulaminu Sejmu,
b) skrócenia kadencji Sejmu,
c) uchwalenia wotum zaufania Radzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz