Wykładnia prawa międzynarodowego i europejskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia prawa międzynarodowego i europejskiego - strona 1 Wykładnia prawa międzynarodowego i europejskiego - strona 2 Wykładnia prawa międzynarodowego i europejskiego - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁADNIA PRAWA MIEDZYNARODOWEGO I PRAWA EUROPEJSKIEGO
Art. 91 konstytucji - ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią część polskiego prawa i mają pierwszeństwo przed
naszymi ustawami.
- głownei pod wplywm nauki amerykańskim funkcjonuje:
- tekstualistyczny - jezykowana. W razie wszelkich wątpliwości co do terści traktau miedzynarodowego rozstrzygajacy
powinien być tekst prawny. Takiego rozwiązania wymaga przede wszystkim zasada osób trzechich w obrocie prawnym.
Dwa państwa zawarły umowę, a panstwo trzecie nie wie jaka mialy intencję, a chciałoby wiedziec ocb
- intencjonalistyczne - wykąłdnia subiektywna, zghdiona z wola prawodawcy. Rozstrzygajaca powinna być wola
panstwa. Traktaty miedzynarodowe wyrażaja zgodną wole panstw, które je podpisały
- teleologiczne - celowościowa. Uznaje, ze wobec dynamiki stosunkow miedzynarosdwych i faktu, ze niektóre traktaty
obowiązują od kilkudziesięciu lat najważniejsze sa cele.
Trwaja nieustanne spory która wykłada jest najwazniejsza. Jeśli natomiast chodzi o zasady praktyczne przyjete w
orzecznictwie, zasady wykładni prawa miedzy narodowego sa zawarte Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów (art.
31, 32, 33) 1969 rok
Art. 31 - ogolna reguła interpretacyjna. W dobrej wiuerze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem słów, w ich kontekście, w
swieltej jego przedmiotu i celu. Mówi bardzo wiele i9 nic. Należy brac pod uwage wszystko. Prace nad ta konwencja
trwaly kilkadziesiąt lat i strony nie mogły dojść do zadnego porozumienia, wiec uwzględniono wszystkie stanowiska.
Powstaly dwie szkoly jak interpretowac ten art.
1. Wobec tego,z ę zagadnienie rozstrzygania kolizji budzi tyle sporów i kontrowersji wymienia się tylko relewantne
metody wykładni, natomiast rozstrzygniecie, która ma być użyta - dechyduja say (klauzula generalna to ten
artykuł jest)
2. Skoro w konwencji wymienia się wszytkie metody wykładni, to interpretując teksty prawne należy brać
wszydtkie metody wykładni, i należy szukac jakiegoś wspólnego mianownika dla tych wszystkich metod
Praktyka sadów międzynarodowych
- dosc wyraźnie przewaza zasada prymatu podejścia tekstualistycznego.
Staly Trybunał Sprawiedliwosci międzynarodowej/MTS (po wojnie) w Hadze
- wyraźnie przeważa stanowisko ptekstualistczne, szczególnie często nawiązywał do anglosaskiej doktryny zwyczajowego
znaczenia, potocznego znaczenia danego przepisu
- teh rule of natural i orginal meaning - jeśli tekst w znaczeniu potocznym jest jasny i potocznym należy się na nim
oprzeć.
- akceptuje się również formułę clara non sunt interpretanda - jeśli znaczenie jest jasne, to tekst nie wymaga dalszej


(…)

…? W tedy w doktrynie przyjmuje się rożne reguły:
- regula wspólnego mianownika, przyjmuje taka interpretacje, Krota jest wspolna do różnych tekstów, wada -
zwykle prowadzi do wykąldni zwężającej traktatu
- należy oprzeć się na tej wersji językowej, w której sporządzono wersje robocza traktatu.
- jeśli wersje są niezgodne to należy oprzeć się na tej wesji, która jest jasna
- zasada wzieta z prawa cywilnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz