wykład - Prawo międzynarodowe Publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Prawo międzynarodowe Publiczne - strona 1 wykład - Prawo międzynarodowe Publiczne - strona 2 wykład - Prawo międzynarodowe Publiczne - strona 3

Fragment notatki:

Prawo międzynarodowe Publiczne
wykład nr 7
01.12.2009
Podziały traktatów:
Biorąc pod uwagę funkcję jakę traktat pełni w międzynarodowym porządku prawnym wyróżniamy: konstytucyjne, pozostałe traktaty.
Traktaty konstytucyjne- pojęcie pojawia się na początku XX w; Isze praca dotyczące międzynarodowego prawa konstytucyjnego pojawiają się w latach 20 i 30 XX w., ale to jednako dopiero po zakończeniu zimnej wojny mamy istotny rozwój idei konstytucjonalizmu w prawie międzynarodowym. Zakłada ona, że nie tylko państwa mają, czy mogą mieć konstytucję i że konstytucje, które występują w środowisku międzynarodowym różnią się od tych konstytucji narodowych. Przyjmuje się więc 2 założenia, że mogą istnieć konstytucje w odniesieniu do syt nie państwowych, że konstytucja w środowisku międzynarodowym zmienia swoje znaczenia. Dyskusja polega czy można mówić o istnieniu traktatu konst, czy tez konst w prawie mdz czy można tylko mówić procesie konst prawa mdz, bądź konst traktatów. KNZ jest współczesną konstytucją,. Niektórzy pojęcie konstytucji łącza z innymi traktatami np. z dziedziny prawa człowieka. Znajduje to czasami potwierdzeni orzecznictwie, np. przyjmuje nowych członków MTS nazwał KNZ konstytucyjną. A ETPCZŁ traktat w postaci Konwencji praw człowieka nazywa ja kartą konstytucyjną. Podobnie ETS traktat o UE, traktat ustanawiający WE określa kartą konstytucyjną wspólnoty prawa. Używanie tego pojęcia odbywa się nie tylko w doktrynie, ale także w orzecznictwie. Warto zwrócić uwagę, że o konstytucji najczęściej mówimy jako o akcie formalnym, ale istnieje coś takiego jak konstytucja materialna, a więc pewien zespół wartości nadrzędnych o charakterze nie zmienialnym lub trudno zmienialnym tak jak Zjednoczone Królestwo. W odniesieniu do prawa międzynarodowego też pojawia się dyskusja, że nie ma konstytucji formalnej ( tak twierdzą niektórzy), ale także być może daje się wyodrębnić pewien zespół wartości, zasad- zwłaszcza tych które są chronione normami bezwzględnie wiążącymi, ale tych które są zasadami KNZ albo ogólnie rzecz biorąc zasadami prawa międzynarodowego i uznać to za taką konstytucję materialną. Argumentują to: a kto może zmienić zasadę samostanowienia narodów etc. prof. Mik uważa, że nie ma traktatu, który w pełni spełniałby cechy konstytucji. Cechy konstytucji: szczególna nazwa (najczęściej konstytucja, ustawa zasadnicza), najczęściej jeden dokument ( może być także 2 np. Kanady, Francji), akt przyjmowany w szczególnym trybie i w szczególny sposób zmieniany, jest to akt, który może mieć postanowienia relatywnie nie zmieniane( np. RFN), szczególny statut niektórych postanowień konstytucji, szczególna ranga, elementy treściowe- szczególna treść (podstawowe rozwiązania np. systemu rządów, reżimu terytorialnego), szczególna żywotność ( pewna dynamika ze względu na ich szczególne sformułowania, muszą mieć zastosowanie dla całego porządku prawnego), interpretowane w sposób dynamiczny (w świetle tego co ma być osiągnięte, przyjmuje się także wykładnię ewolucyjnym).


(…)

… bardziej konkretnie, że tymi organami, które mogą weryfikować zastrzeżenia wnoszone do statutu mogą być organy, które przyjmują nowych członków, które odpowiadają za kontrolę przestrzegania np. Komisja Europejska, w jakimś stopniu RB, ale także organy rozwiązujące spory np. Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości. Czasami nie mówi się, że nie można wnosić zastrzeżeń w takim przypadku konwencja…
… dotyczący Karty Praw Podstawowych, protokół dotyczący Irlandii, Danii), które nieraz modyfikują pewne zobowiązania, ale jest to wkomponowane w treść umowy, to część umowy, a nie tak jak zastrzeżenie jednostronne oświadczenie woli stron. Traktaty podawane są wykładni tekstualnej (wiąże się z ustalaniem znaczenia słów w tekście) przede wszystkim, a więc wykładni językowej, logicznej ( wykazująca powiązania…
… duża np. UE, Europejski Trybunał Praw Człowieka do tego stopnia, że sądom mdz zdarza się wkładać w przepisy to czego tam na początku nie było, co nie było-> wykładnia sądowa
Podsumowując niektóre cechy konstytucyjne można przypisywać niektórym statutom OM (org mdz) , tych które tworzą organizacje o kompetencji ogólnej, bądź niektórym statutom OM integracyjnych. To nadawanie cech konstytucyjnych…
… prawa międzynarodowego i dają im swobodę w kształtowaniu formy jak i treści traktatu. Za traktaty mające charakter konstytucyjny trudno uznać, które dotyczą tylko niektórych dziedzin prawa międzynarodowego, niektórych działań nawet jak są bardzo ważne np. konwencja o prawie morza, konwencja w sprawie zmian klimatycznych, czy statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. Gdyby porównywać znaczenie…
… → rozporządzenia
organizacje stosujące contractit out (nie wiem czy dobrze zapisałam:)), czyli taką technikę przyjmowania uchwał, które zasadniczo są wiążące dla państw chyba, że jakieś państwo uzna, że nie chce być związane tą uchwała ( jeżeli tych państw je 2/3 uchwała upada) np. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwo Cywilnego, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Meteorologiczna

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz