Podział traktatów według funkcji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział traktatów według funkcji - wykład - strona 1 Podział traktatów według funkcji - wykład - strona 2 Podział traktatów według funkcji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD Z 1.12.2009r.
Podział traktatów wg. funkcji:
- inne traktaty
- traktaty konstytucyjne - ich rozwój nastąpił po zimnej wojnie. Nie tylko państwa mogą mieć konstytucje, np. MTK nazwał tak Kartę praw Człowieka. Nie ma konstytucji w sensie formalnym, ale da się wyróżnić np. zasady pokojowego rozwiązywania sporów. Niektórym traktatom można przypisać cechy konstytucji krajowych:
szczególna nazwa
Traktaty nie muszą mieć szczególnej nazwy by być traktatami, ale mają często dostojne nazwy np. karta konstytucja - dlatego należy analizować treść a nie nazwę.
jeden lub dwa dokumenty np. w Kanadzie
szczególny tryb przyjęcia lub zmiany
Konstytucja jest zmieniana przy legitymowanej większości .Nie ma jednak konkretnego sposobu przyjmowania traktatów - jeśli zaś przyjmują je organy niekonstytucyjne, traktaty takie mogą być poddane pod referendum. Jeśli chodzi o modyfikację traktatu to powinien on być zmieniony między wszystkimi stronami, choć nie jest to zasadą występowanie postanowień relatywnie niezmienianych
szczególna ranga
W traktacie działa zasada lex posteriori ( art. 30 KW )- zachodzi tu tożsamość stron zarówno przedmiotowa jak i podmiotowa. Wyjątki:
art.103 KNZ - formuła pierwszeństwa zobowiązań członkowskich stron Karty nad innymi zobowiązaniami, które p-twa członkowskie mogłyby przyjąć. KNZ ma pierwszeństwo przed porozumieniami jedno lub wielostronnymi. ONZ nie uchyla art. sprzecznych z KNZ - robią to sądy.
art.131 statutu Organizacji Państw Ameryki żadne postanowienie karty nie może uchybiać praw i obowiązków p-tw z niej wynikających.
Karta ASEAN- powstała na podst. KNZ, czyli istnieje pierwszeństwo jej stosowania.
Nadrzędność:
Dla traktatów zawieranych ze stronami trzecimi np. protokół SICA - wszystkie traktaty zawierane między członkami mają nadrzędność wewnętrzną lub atr 16 porozumienia WTO -porozumienie multilateralne muszą być zgodne z porozumieniami WTO
Konwencja o prawie morza - nadrzędność w stosunku do porozumień genewskich o prawie morza
Konwencja z Rio de Janeiro, 1992r.- uznaje nadrzędność tych przepisów, które dotyczą zagadnień morskich interpretowanych na podstawie konwencji morza.
szczególna treść (fundamentalnie rozwinięta dla konkretnej społeczności narodowej)
Konwencja o prawie morza, oraz konwencja o różnorodności biologicznej stanowią przepisy dla konkretnego działu prawnego, ale nie są konstytucją. Traktaty które tworzą organizacje mają wymiar ogólniejszy np.ASEAN , UE.W tych traktatach dokonuje się internacjonalizacji przepisów konstytucyjnych np. ochrona praw człowieka, rządy prawa, demokracja. Konstytucje bronią też integralność treści tzn. nie można ich tak łatwo zmienić. Traktaty są w rękach stron np. statut rzymski, konwencja o prawie morza - nie ma tam przepisów przewidujących zastrzeżenia, a niektóre traktaty takich zastrzeżeń zabraniają. Organizacja która może rozstrzygać zastrzeżenia to np. Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz