Tayloryzm - strona 6

Mikroekonomia - Wykłady 2 semestr

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Andrzej Lulek
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

firmy na jeden produkt jest bardzo niebezpieczne, gdyż firma może upaść. Tayloryzm - system produkcji...

Rozwój Naukowego Zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4872

i psychofizjologii JEAN MAURICE LAHY - bad pracy na stan wymagających dużego wysiłku psychonerw. Krytykował tayloryzm...

Kapital spoleczny

 • Globalizacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2779

techniki koordynacji. Klasyczny Tayloryzm, zgodnie z którym miejsca pracy organizowano w sposób wysoce...

Podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1750

pracy, nieracjonalny system wynagradzania, przypadkowy dobór ludzi do pracy. Tayloryzm oraz inne teorie...

Podstawy zarządzania 30 godzin

 • dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1855

wynalazek organizacyjny XXw.) Przejawy współczesnego tayloryzmu („racjonalizmu zarządzania”): wykorzystanie...

Motywowanie i wynagradzanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

 stał się fakt stałego  zatrudnienia.  Dzisiaj  tayloryzm  to  koncepcja  raczej  przeżyta,  ostro...

Teoria zmian społecznych - geneza, dylematy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1652

było to, że produkowano w niej tylko jeden model samochodu ford-T Pod adresem tayloryzmu i fordyzmu wysuwano szereg uwag...

Analiza strategiczna - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 994

W.1. DZIEDZINY KLUCZOWE 1. Studia prospektywne kreowanie przyszłości firmy, miast (nie prognozowanie, nie ekstrapolacja); przedmiot s.p. - otoczenie. * scenariusze przyszłości - dot. otoczenia firmy, przy wielu scenariuszach- metascenariusz * wizje rozwoju (wizja zintegrowana) 2. Polityka strategic...