Mikroekonomia - Wykłady 2 semestr

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - Wykłady 2 semestr - strona 1 Mikroekonomia - Wykłady 2 semestr - strona 2 Mikroekonomia - Wykłady 2 semestr - strona 3

Fragment notatki:

X - 13.01.2009r.
Jakie metody stosowane są do badania reakcji siły konsumenta na zmianę ceny?
ELASTYCZNOŚĆ CENOWA
- popyt reaguje na zmianę ceny.
Prowadzimy badania na dwóch zmiennych, reszta ceteris paribus.
Możemy za cenę podstawić dochód lub cenę innych dóbr.
3 miary elastyczności:
cenowa;
dochodowa;
krzyżowa (mieszana).
Jeśli mówimy o elastyczności popytu to przyjęło się, że mamy na myśli elastyczność cenową.
Elastyczność cenowa - miara realnej reakcji zapotrzebowania na względną zmianę ceny.
Licznik jest zawsze taki sam
Krzywa popytu pokazuje tylko kierunek, a nie siłę popytu. Nie otrzymamy informacji na temat siły popytu.
Żeby określić siłę potrzebna jest znajomość elastyczności.
Miara punktowa:
Współczynnik elastyczności popytu ma znak ujemny, to wynika z prawa popytu.
Elastyczność ma zawsze wartość dodatnią, tylko znak „minus” przed wynikiem przypomina o substytucyjności.
Jest to współczynnik, więc odrywamy się od waluty. Możemy więc wziąć popyt na dobro w dwóch różnych krajach i dokonać porównań międzynarodowych. Trzeba wiedzieć jaki zjawiska wziąć, aby pokazały nam to co chcemy.
Najważniejsze jest jak interpretować wynik, wiedzieć co oznacza dany wynik (wskaźnik).
Elastyczność jest wykorzystywana jako sposób opisywania.
Mówi w jakim stopniu konsumenci reagują na zmianę ceny.
% zmiana zapotrzebowania - zmiana zależna;
% zmiana ceny - zmiana niezależna.
Rozwinięcie tego współczynnika
Im stromiej nachylona krzywa tym słabiej popyt elastyczny. Im bardziej płasko nachylona tym mocniej popyt elastyczny.
Jeśli widzimy krzywą możemy określić z jakim rodzajem elastyczności mamy do czynienia.
Nachylenie 45˚ - popyt elastyczny.
Ale nie wiemy dokładnie bez obliczeń ile wynosi elastyczność.
Przyczyny sytuacji, gdy cena się nie zmienia, ale nagle zmienia się elastyczność:
- istnienie substytutów;
- zmiany doskonałości substytucji;
waga produktu w ogólnym budżecie konsumenta;
długość okresu czasu, w jakim konsumenci będą przyzwyczajać się do zmiany ceny.
Ad.1. Problem substytutów
Im więcej substytutów, tym wyższy będzie współczynnik elastyczności popytu. Istnieje możliwość, że pojawią się bardzo bliskie substytuty. To oznaczać będzie, że nawet minimalne drgnięcie ceny dobra podstawowego spowoduje automatyczne przejście popytu na substytut.


(…)

… pieniężny (dochód nominalny). W liczniku mamy względną zmianę dochodu.
Dodatkowy dochód powiększa siłę nabywczą. Wzrost dochodu nominalnego powoduje wzrost popytu. Spadek dochodu teoretycznie powinien powodować spadekn npopytu. Ta formuła jest punktowa, ma zastosowanie kiedy zmiany są bardzo małe. Kiedy zmiany są duże trzeba zastosować formułę łukową.
Działa efekt bazy.
Jeśli zmieniamy cenę z 50 do 100…
… - te zasoby mogą się bez przeszkód przemieszczać między różnymi rodzajami produkcji.
Doskonały przepływ informacji
- muszą mieć doskonałe informacje o wszelkich możliwych warunkach sprzedaży i nabycia towaru;
- dostęp do tej informacji nie powinien kosztować;
- nie powinniśmy tracić czasu (to ma miejsce na giełdzie)
(niezbyt realne przy innych rynkach, bo są różne bariery);
- dalsze poszukiwania są zbyt…
… czynnik pracy i czynniki kapitału.
Założenie, że nabywa on te towary na rynku doskonałej konkurencji. Od strony kosztowej producent staje na rynku doskonałej konkurencji. Zaś na rynku produktu jest monopolistą.
Trzeba ustalić kombinację ceny i produkcji, które zapewni mu maksymalizację zysku. MC = MR
W miarę zwiększenia produkcji obniżamy o taką samą wielkość cenę.
Przychód krańcowy nam się obniża.
TR = P *Q
TC - koszt ogólny = AFC + AVC
(Koszt stały zawsze równy 10, bo przy produkcji 0 tyle on wynosi. Przychód ogólny rośnie.)
Maksymalizacja zysku:
największa różnica między przychodami ogólnymi a przychodami krańcowymi;
gdy przychód krańcowy = koszt krańcowy
MR = MC
Monopolista musi sam wyznaczyć cenę. Przy wyznaczaniu ceny, kryterium jest zawsze maksymalizacja zysku. To z kolei jest związane…
…, że są dokładnie ściśle określone stosunki nakładów.
Te nakłady są substytucyjne wobec siebie.
- mamy kombinacje dwóch czynników nakładu.
- Możemy zmienić ich proporcje, ich kombinacje.
Połączenie tych punktów daje krzywą obrazującą ten sam wynik końcowy.
Mamy wymierną skalę produkcji. Nie ma tutaj pieniądza.
IZOKWANTA PRODUKCJI - linia łącząca punkty o tej samej ilości produktu.
- krzywe wykreślone w przestrzeni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz