Podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy - strona 1

Fragment notatki:

Pierwszy z nich omawia temat grupy społeczne i rodzina. Druki plik to notatka opisująca podstawy socjologii. W trzecim omówiono m.in.: przedmiot socjologii i socjologii pracy, scharakteryzowano socjologię ogólną i socjologie szczegółowe, opisano zagadnienie interpretacja podstawowych funkcji socjologii, omówiono temat socjotechnika, scharakteryzowano techniki i metody badań socjologicznych oraz zagadnienie istota, źródła i rodzaje przywództwa. Czwarty plik to 96 zagadnień z socjologii organizacji. Piąty plik stanowi 5 stronicowe omówienie socjologii pracy. Szósty plik to 39 zagadnień z socjologii pracy. W siódmym pliku znajdziemy referat na temat społeczeństwo informacyjne a komunikowanie międzynarodowe, Natomiast pliki ósmy i dziewiąty to omówienie stratyfikacji społecznej w Polsce oraz referat pt. życie społeczne, w którym znaleźć można następujące zagadnienia: kobieta i społeczeństwo, młodzież, sport, kościoły i wspólnoty religijne, massmedia i opinia publiczna, prasa, radio i telewizja.

I. PRZEDMIOT SOCJOLOGII I SOCJOLOGII PRACY
SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są:
zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi; struktury tych zbiorowości; zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie; siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości; zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach. Zakres przedmiotowy socjologii pracy:
socjologiczne ujęcie i definicja pracy, klasyfikacja jej różnych form i rodzajów występujących w dawnych i we współczesnych zbiorowościach ludzkich oraz podstawowe zasady sprawnego wykonywania tej sfery aktywności ludzkiej; badania społecznych konsekwencji pracy, skutków społecznego jej podziału i rozwoju narzędzi pracy; analiza czynników wpływających na motywację pracownika i intensywność jego wysiłku, warunkującego wydajność załogi i ogólną produkcyjność zakładu pracy; zagadnienia społecznych czynników wpływających na zadowolenie z pracy i na identyfikację pracowników z zakładem pracy oraz analiza czynników warunkujących morale pracownicze; kwestie dotyczące zjawisk i procesów dezorganizacji systemu społecznego zakładu oraz wpływu tych procesów na wykonywanie pracy; problematyka stosunków między załogą a kierownictwem; zinstytucjonalizowanie formy kierowania pracą w społeczeństwach nowoczesnych (biurokracja, organizacja itp.); sprawy dotyczące wpływu pracy na tworzenie się rozmaitych typów osobowości i na wymagane selekcje zawodowe. II. SOCJOLOGIA OGÓLNA A SZCZEGÓŁOWE
SOCJOLOGIA OGÓLNA tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk (ich ogół), występujące w społeczeństwach (całych), które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla wszystkich dziedzin życia społecznego); jej zadaniem jest również ustalanie pojęć.
Główne teorie socjologii ogólnej:
teoria struktur społecznych (teoria społeczeństwa) - uogólnia wyniki badań nad typami i formami zbiorowego życia ludzi ->statyka społeczna teoria zmian - uogólnia wyniki badań nad zjawiskami i procesami zachodzącymi w grupach i zbiorowościach ->dynamika społeczna SOCJOLOGIA SZCZEGÓŁOWA zajmuje się systematycznym opisem poszczególnych dziedzin i wyjaśnianiem zachodzących w nich zjawisk.
Każda socjologia szczegółowa ma wielorakie powiązania z socjologią ogólną. Pierwsza z nich korzysta z inspiracji i założeń teoretyczno-metodologicznych drugiej, a socjologia ogólna weryfikując osiągnięcia badawcze socjologii szczegółowej wypro ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz