Kierowanie ludźmi - Funkcje i style kierowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie ludźmi - Funkcje i style kierowania - strona 1

Fragment notatki:

Opracowanie zajmuje 10 stron, tematy, jakie się w nim znalazły, to m.in.: istota i potrzeba kierowania, cechy przywódcy, funkcje i style kierowania, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów.Z przedsiębiorczości na temat kierownia
1. Istota i potrzeba kierowania Kierowanie (przewodzenie) jest to zespół procesów wykorzystywanych w celu sprawienia, aby członkowie organizacji współpracowali ze sobą w interesie organizacji. Kierowanie określa sposób, w jaki kierownicy kierują podwładnymi i wpływają na nich, doprowadzając do tego, by wykonywali potrzebne zadania. Kierowanie nie polega na przymusie, ale na wytworzeniu przez kierownika odpowiedniej atmosfery ułatwiającej podwładnym pełne wykorzystanie ich możliwości. Potrzeba kierowania jest naturalną konsekwencją pracy grupowej, czyli łączenia się ludzi w grupy, w celu wykonania zadań przekraczających możliwości pojedynczego człowieka, a przede wszystkim w celu wykonania zadań w sposób bardziej efektywny, ponieważ praca grupowa powoduje powstanie efektu synergii. Według P. Druckera efektywność kierowania zależy od: - skuteczności, czyli robienia właściwych rzeczy, - sprawności, czyli robienia rzeczy we właściwy sposób. Skuteczność kierowania w znacznym stopniu zależy od umiejętności przywódczych kierownika, tj. od sposobów motywowania podwładnych, wpływania na nich, kierowania nimi i porozumiewania się z nimi. Skuteczność kierowania zależy od: - cech fizycznych i osobowych kierownika, - specyficznych zachowań kierownika wpływających na skuteczność, - sytuacji i otoczenia, w którym kierownik działa. Sprawność kierowania zależy natomiast przede wszystkim od tego, czy pracownicy znajdują się na właściwych stanowiskach pracy, czy ich kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie są właściwie wykorzystywane oraz czy istnieje skuteczny system kontroli. 2. Cechy przywódcy Dotychczas prowadzone badania nie określiły jednoznacznie cech, jakie charakteryzują przywódcę. Początkowo uważano, iż są to cechy wrodzone człowieka. Poglądy takie zweryfikowano z czasem. Co prawda do tej pory ciąży przeświadczenie, iż przywódca jest wyższy (zaprzecza temu m.in. Napoleon), bardz


(…)

… rutynowych decyzji do zwiększenia efektywności operacji
zadowoli ich podstawowe potrzeby zadowolenie z pracy może się poprawić jako

przynależności i poczucie ważności
„uboczny produkt" wykorzystania
— zaspokojenie
tych
potrzeb przez
podwładnych
ich możliwości
poprawi
morale i zmniejszy opór
wobec autorytetu formalnego
Z czasem okazało się, że ten model motywacji się nie sprawdza, a nuda związana…
… stabilności grupy, właściwej atmosfery
pracy, przewidywaniem sytuacji mogących powodować konflikty i unikaniem ich,
rozwiązywaniem już powstałych konfliktów oraz motywowaniem pracowników.
W zależności od nacisku położonego na poszczególne funkcje możemy mówić:
- o kierowaniu zorientowanym na zadania,
- o kierowaniu zorientowanym na ludzi.
Siatka kierownicza Blake'a i Moutona opisuje pięć stylów kierowania opartych na trosce o
ludzi i trosce o zadania (rys. 1).
Rys. 1. Siatka kierownicza Blake'a i Moutona
-
-
-
-
W zależności od stosunku troski o ludzi i troski o produkcję wyróżniono następujące style
kierowania:
Kierowanie zubożone - charakteryzujące się minimalizacją wysiłków do wykonania
pożądanej pracy, tak aby zapewnić jedynie przetrwanie organizacji. Styl ten odznacza się małą
troską o ludzi, zadania…
… wykonania pracy z utrzymaniem
na zadowalającym poziomie morale ludzi. Występuje przeciętna troska zarówno o produkcję,
jak i o zadowolenie pracowników.
- Kierowanie zespołowe (demokratyczne) - opierające się na przekonaniu, że zaangażowanie
ludzi prowadzi do osiągnięć w pracy. Współzależność wynikająca z pokrywania się celów
pracowników i celów organizacji sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku…
… organizacji. Następnie należy poddać analizie
hierarchię celów jednostki oraz dostosować siłę procesu motywacyjnego do wyodrębnionych
celów.
W praktyce zadanie to jest bardzo trudne do realizacji, co potwierdza liczba
proponowanych teorii motywacji. Sedno sprawy tkwi w opracowaniu właściwego systemu
motywacyjnego w organizacji.
Motywowanie jest jedną z głównych funkcji zarządzania i ewoluowało wraz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz