Taryfa celna - strona 35

Zarządzanie projektami - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5565

rządowe: taryfy celne, subwencje, bariery pozataryfowe, porównywalne standardy techniczne, jednolite...

Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3843

in. zagadnienia takie jak: stosunki międzynarodowe, podmioty stosunków międzynarodowych, czynniki warunkujące stosunki międzynarodowe, . rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. prekursorzy i ich prace, szkoły interpretacji stosunków międzynarodowych i ich charakterystyka: realizm, neorealizm, ko...

Polityka fiskalna państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624

przed zagraniczną konkurencją. Taryfy celne są formą opodatkowania. ¨ Jeżeli rząd pragnie zmniejszyć konsumpcję...

Integracja europejska (skrypt)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Integracja europejska
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2149

Union) - FTA + utworzenie wspólnej taryfy celnej i ujednolicenie całej polityki handlowej wobec państw...

Wymiana usług - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obróy usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2058

Ogólnego ds. Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT). Efektem był podział...