Taryfa celna - strona 36

Makroekonomia - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukaszewicz
  • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

Dr Łukaszewicz - Makroekonomia Makroekonomia Makroekonomia-zajmuje się analizą całej gospodarki. Bada wyniki wpływające na poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych jak globalna produkcja, podaż, popyt, poziom ich cen, zatrudnienie, inwestycje, dochody i wydatki budżetu państwa. Produkt krajow...

UE - najważniejsze fakty 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

. i wprow. zewn. taryfy celnej dla krajów trzecich. 22.04.70 podjęcie decyzji o finans. Wspólnot z własnych...

Rynek Stanów Zjednoczonych

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

zliberali­zowanych, lecz nie brak tutaj rozbudowanych re­gulacji wymogów rejestracyjnych. Taryfa celna zawiera...

Finanse - test - Ustawa budżetowa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
  • Finanse publiczne
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1274

celnej towaru nie wchodzi: Cena zapłacona za towar celny Koszty transportu i ubezpieczenia towaru Taryfa...