Finanse - test - Ustawa budżetowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - test - Ustawa budżetowa - strona 1 Finanse - test - Ustawa budżetowa - strona 2 Finanse - test - Ustawa budżetowa - strona 3

Fragment notatki:

1 Ustawa budżetowa to:
ogólne zasady obowiązujące przy uchwalaniu i wykonywaniu budżetu
teoretyczne postulaty formułowane wobec budżetu i gospodarki budżetowej
akt normatywny wydany przez ministra finansów, zawierający warunki i terminy przygotowania budżetu
2 Nota budżetowa:
to oficjalne wystąpienie kierowane przez Ministra Finansów do Sejmu, zawierające uzasadnienie projektu budżetu,
określa szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa @
forma prawna, w jakiej Rada ?Ministrów zatwierdza projekt budżetu państwa 3 Rezerwą ogólną w budżecie państwa dysponują:
Minister Finansów
Prezes Rady Ministrów
Rada Ministrów @
4 Projekt budżetu gminy:
przygotowuje skarbnik
uchwala zarząd gminy
uchwala Rada Gminy @
5 Klasyfikacja budżetu gminy (państwa) obejmuje:
a) części, działy, rozdziały, punkty
b) części, działy, paragrafy, rozdziały - państwa
c) działy, paragrafy i rozdziały - gminy
d) części rozdziały, paragrafy, punkty
6 Rezerwa budżetowa:
nadwyżka występująca w budżecie
środki zaplanowane w budżecie po stronie dochodów, co do których w momencie uchwalania budżetu nie jest pewne czy zostaną osiągnięte
środki zaplanowane w budżecie, których przeznaczenie w momencie uchwalania go nie są do końca określone @
7 Zakłady budżetowe: (jednostki budżetowe)
są powiązane z budżetem netto @ ? zakład na pokrycie swoich wydatków nie mogą przeznacza ć osiąganych dochodów jednostka osiągane dochody przekazują w całości na rachunek środków budżetowych jednostka 8 Środki specjalne: - fundusz celowy ??? wyodrębnione są z jednostki budżetowo finansowej @ prowadzą gospodarkę budżetową netto
posiadają własny plan finansowy oraz rachunek bankowy, na który wpływają jego dochody i z którego mogą dokonywać wydatków
9 W trakcie wykonywania budżetu przeniesienia planowych wydatków budżetowych:
między częściami dokonują ich dysponenci
między działam dokonuje Minister Finansów
miedzy rozdziałami danej części i działu dokonują ministrowie @ ? - dysponenci części - bez sensu jak na moje ;/
10 Wykonawcą pośrednim budżetu jest:
Minister Finansów @
Kierownik zakładu budżetowego
Rada Ministrów
Dyrektor funduszu
11 Prowizorium budżetowe to:
Projekt ustawy budżetowej, który nie został jeszcze skierowany do Sejmu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz