Podręcznik Integracji Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podręcznik Integracji Europejskiej - strona 1 Podręcznik Integracji Europejskiej - strona 2 Podręcznik Integracji Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

  III Młodzie owe Warsztaty Rolnictwo Uni  Europejskiej  Podr cznik Integracji Europejskiej  Parlament Młodzie y  Przemy l 2002    Autorzy: Beata Bryk, Robert Kazimir, Mariusz Kwiatkowski, Edyta Łuków  Projekt okładki, redakcja techniczna: Mariusz Kwiatkowski  Korekta: Robert Kazimir  ©  Copyright by Parlament Młodzie y, Przemy l 2002  Niniejsza publikacja została wydana w zwi zku z realizacj  projektu pod nazw   III Młodzie owe Warsztaty Rolnictwo Uni  Europejskiej (sierpie -grudzie  2002 r.)    Projekt zrealizowano dzi ki finansowemu wsparciu Funduszu Współpracy (Program  Agro-Info), Urz du Komitetu Integracji Europejskiej (konkurs „Małe Granty 2002”)  ze  rodków Uni  Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.  Kopiowanie i powielanie dozwolone wył cznie w celach niekomercyjnych za  podaniem  ródła. Publikacj  mo na bezpłatnie pobra  ze strony internetowej:  http://free.ngo.pl/parlament/wydawn.html  Parlament Młodzie y  ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemy l  telefon: (+48 16) 678-58-18  e-mail: parlament@free.ngo.pl  http://www.parlament.w.pl  Druk i oprawa: Wydawnictwo PAPIRUS,   ul. Spytka 11, 37-500 Jarosław, tel. (+48 16) 621-22-01    Nakład: 1000 egz.    Spis tre ci  Historia integracji europejskiej ..............................................................................5   1.  Pierwsze działania...........................................................................................5  2.  Nowa jako  – integracja gospodarcza...........................................................6  3.  Ekspansja – nowi członkowie..........................................................................9  4.  W now  rzeczywisto ....................................................................................9  Prawo europejskie.................................................................................................15   1.  Definicja prawa europejskiego ......................................................................15  2.  Najwa niejsze cechy i zasady prawa europejskiego ....................................15  3.  ródła prawa europejskiego..........................................................................18  System instytucjonalny Unii Europejskiej ..........................................................25  1.  Instytucje Uni  Europejskiej ...........................................................................25  2.  Rozwój systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich .........................25  3.  Rada Europejska...........................................................................................28  4.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz