Szkoda górnicza - strona 4

Kategorie geotechniczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

sejsmiczne lub położonych na terenach szkód górniczych kategorii IT i wyższej, - konstrukcji posadowionych...

Wieże stalowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Cecylia Bieguszewska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1785

kształtownika) obciążenia sejsmiczne szkody górnicze Eurokod wyróżnia podział wież stalowych ze względu na klasy...

Piaskowniki-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

oczyszczalni lub niekorzystnych warunków fundamentowania np. na terenach szkód górniczych. 3. Piaskowniki...

Wykład - Syndromy protestacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Czornik
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

pod postacią geografii, np. ludzie a kopalnia - kopalnia nie może byd wybudowana w innym miejscu, a szkody...

Płatwie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3157

o schemacie belki jednoprzęsłowej jest uzasadnione, gdy hala jest posadowiona na terenach szkód górniczych...