Rola państwa w gospodarce rynkowej- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola państwa w gospodarce rynkowej- wykład 4 - strona 1 Rola państwa w gospodarce rynkowej- wykład 4 - strona 2 Rola państwa w gospodarce rynkowej- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Temat 4: Rola państwa w gospodarce rynkowej.
Pojęcie państwa w kontekście jego roli w gospodarce
Argumenty uzasadniające ekonomiczną rolę państwa
Argumenty przeciw ekonomicznej roli państwa
Funkcja instytucjonalna i prawna
Funkcja alokacyjna
Funkcja redystrybucyjna
Funkcja stabilizacyjna
Ad.1. Pojęcie państwa w kontekście jego roli w gospodarce
Problem roli państwa w gospodarce znajduje się na styku mikro- i makroekonomii. W ujęciu mikroekonomicznym państwo występuje jako podmiot ograniczający defekty rynku. Natomiast w makroekonomii analizowany jest wpływ państwa jednocześnie na całą gospodarkę.
Państwo jest to wieloszczeblowa struktura administracyjna społeczeństwa zamieszkującego na danym terytorium dysponująca władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Inaczej państwo jest zbiorem instytucji centralnych oraz lokalnych, których działalność jest związana z funkcjonowaniem danego systemu społeczno-gospodarczego.
Współczesne państwo pełni funkcje:
Ekonomiczne
Społeczne
Polityczne
Ad.2. Argumenty uzasadniające ekonomiczną rolę państwa
Konieczność stworzenia i zabezpieczenia ram instytucjonalno-prawnych dotyczących w szczególności ochrony praw własności, reguł prywatnej przedsiębiorczości, funkcjonowania rynku
Konieczność ochrony wolnej i uczciwej konkurencji
Występowanie negatywnych efektów zewnętrznych w gospodarce np. zanieczyszczenie środowiska. Konieczność ograniczania tego zjawiska
Istnienie dóbr, których dostarczanie przez sektor prywatny może być nieopłacalne lub bardzo trudne i lepiej aby dostarczało je państwo (mowa tutaj o dobrach publicznych)
Istnienie dóbr szczególnie korzystnych lub szczególnie niekorzystnych dla społeczeństwa i konieczność regulowania ich konsumpcji
Występowanie znacznych wahań poziomu aktywności gospodarczej, a w związku z tym niepełne wykorzystanie potencjału wytwórczego gospodarki, pojawienie się bezrobocia, inflacji. Sam mechanizm rynkowy nie radzi sobie z tymi problemami
Konieczność niesienia pomocy osobom starszym, upośledzonym, chorym, pozbawionym opieki
Powstawanie rażących różnic dochodowych i majątkowych w społeczeństwie co może grozić konfliktami społecznymi
Ad.3. Argumenty przeciw ekonomicznej roli państwa
Występowanie stanów nierównowagi jako skutku działań państwa
Zniekształcenie informacji rynkowej przez państwo
Biurokratyzacja i usztywnienie systemu gospodarczego. Może się to np. przejawiać w realizacji wieloetapowych procesów decyzyjnych
Wysokie koszty interwencji państwa przy stosunkowo niewielkiej jej skuteczności


(…)

… problemów dostarczania dóbr publicznych, istnienia dóbr społecznie pożądanych i niepożądanych, eliminowania efektów zewnętrznych, wspierania uczciwej konkurencji oraz pożądanych kierunków przekształceń strukturalnych.
Dobra prywatne-dobra konsumowane przez indywidualne osoby, są one obiektem rywalizacji konsumentów i dostarczane są przez rynek
Dobra publiczne- można rozpatrywać w znaczeniu wąskim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz