Szkoda górnicza - strona 3

Składowanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

ich powierzchni na skutek szkód górniczych; na obszarach ochrony uzdrowiskowej; na obszarach górniczych...

Klasyfikacja górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

tzw. szkody górnicze. Zabezpieczenie budowli podziem­nych przed szkodami górniczymi musi uwzględniać...

Sieci wodociągowe - wstęp

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

na uderzenia)  Stal (stosowana szczególnie na południu polski ze względu na szkody górnicze, tam gdzie żeliwo...

Prefabrykaty przemysłowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

o nieustabilizo­wanym podłożu, np. na terenach szkód górniczych, gdzie sztywne, szczelne segmenty łączą podatne styki...

Kategorie geotechniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

na­wodnionych luźnych piasków drobnych i pyłów) itp., na obszarach szkód górniczych, w central­nych obszarach...

Rachunkowość finansowa- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 931

- Płace urlopowe - Szkody górnicze Ewidencja rozliczeń międzyokresowych czynnych Przeniesienie kosztów...