Prefabrykaty przemysłowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prefabrykaty przemysłowe - strona 1 Prefabrykaty przemysłowe - strona 2 Prefabrykaty przemysłowe - strona 3

Fragment notatki:

Prefabrykaty przemysłowe. Dysponując odpowie­dnim zapleczem przemysłowym, np. wytwórnią wielko­wymiarowych prefabrykatów, urządzeniami stoczniowy­mi itp. przygotowuje się gotowe segmenty budowli podziemnych, które po przetransportowaniu są wbudo­wywane w miejscu przeznaczenia. Tak budowane są tu­nele metodą zatapiania, metodą przecisku, tak można przewidzieć budowę obiektu podziemnego metodą od­krywkową dysponując dźwigiem bramowym rozpiętym nad wykopem. Przygotowany na poligonie lub w doku okrętowym segment jest całkowicie wodoszczelnym za­bezpieczonym przed korozją i zdolnym do przenoszenia obciążeń odcinkiem gotowego tunelu. Połączenia segmentów mają jedynie zabezpieczyć użytkową ciągłość budowli podziemnej, muszą być szczelne i nie osłabiać segmentów. Szczególną rolę spełniają one w przypadku zata­piania gotowych segmentów tuneli podwodnych. Połączeń dokonują wówczas nurko­wie, co oznacza, że muszą one być łatwe do wykonania, a zarazem niezawodne, beza­waryjne. Przykładem takiego połączenia może być styk masywnych żelbetowych pre­fabrykatów o wymiarach obejmujących cały poprzeczny przekrój konstrukcji tunelu, a więc o rozpiętości 10-30 m i długości w granicach 80-120 m. Wykonany w suchym doku gotowy odcinek konstrukcji jest spławiany za pomocą pontonów o odpowiedniej wyporności. Podnoszone do góry, holowane i ponownie opuszczane segmenty są nara­żone na dodatkowe złożone obciążenia montażowe i muszą być odpowiednio zabez­pieczone nie tylko przed zniszczeniem, ale jakimkolwiek uszkodzeniem zwłaszcza z powodu konieczności zachowania ich pełnej szczelności. Są one więc często wstęp­nie sprężane zarówno poprzecznie, jak i podłużnie, co jest szczególnie skutecznym za­bezpieczeniem przed włoskowatymi spękaniami betonu. Opuszczając segment steruje­my wielkością wyporu pontonów tak, aby ciężar zatapianego segmentu był zbliżony do wypartej wody, dzięki czemu łatwo można nim operować i dokładnie dopasować końcówki łączonych segmentów (rys. 5.21), Po obwodzie stykających się końcówek segmentów umieszcza się specjalne uszczelki gumowe, sztywne u podstawy przymo­cowanej do segmentu i bardzo sprężyste w części wierzchołkowej. Końcówka obudowy segmentu jest przy tym ukształtowana w postaci wewnętrznego frezu, do którego są wpuszczone jego elementy nośne (zbrojenie, konstrukcje stalowe) i końcówki izola­cji zewnętrznej. Przekrój poprzeczny tunelu zamyka przepona zamieniająca segment w ponton. W czasie montażu segmentów zadaniem nurków jest więc dołączenie nowe­go segmentu do już zamontowanego i dokładne jego dopasowanie tak, aby miękkie wierzchołki uszczelki gumowej utworzyły szczelne zamknięcie komory między prze­ponami sąsiednich segmentów wraz z zawartą w niej wodą. W segmencie wcześniej zamontowanym jest podłączona pompa, która usuwa wodę z powstałej komory. Pod wpływem hydrostatycznego ciśnienia wody segment montowany ulega samoczynne­mu dociskowi do wcześniejszego, a uszczelka gumowa zamyka skutecznie, całkowicie dopływ wody do opróżnionej komory. Przepony sąsiadujące z połączeniem można za­tem usunąć i przystąpić do wykonania ostatecznego, stałego styku segmentów. W po­wstałym z dwóch frezów wgłębieniu w obudowie tunelu dokonujemy połączenia izol

(…)

… na terenach o nieustabilizo­wanym podłożu, np. na terenach szkód górniczych, gdzie sztywne, szczelne segmenty łączą podatne styki umożliwiające poprzeczne przemieszczenie segmentów bez naru­szenia ciągłości, szczelności tunelu. W przekroju poprzecznym tunelu wystarczy prze­widzieć odpowiedni zapas skrajni, aby mógł być on dalej użytkowany po przeprowa­dzeniu rektyfikacji urządzeń i uzupełnieniu ewentualnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz