Szczerość - strona 7

Efektywność stylów kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

między kierownikiem a podwładnymi,  Poziom samodyscypliny i odpowiedzialności podwładnych,  Poziom szczerości...

Profesjonalne techniki sprzedaży- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

oraz „przełamywaniu lodów” : patrzenie rozmówcy prosto w oczy jest głównym sygnałem szczerości. Podkreśla...

Brzozowski - Młoda Polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

. Apelem tym dowiódł, iż młodzi dążyli do prawdy i szczerości w życiu i w sztuce [kampania...

Komunikacja społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 5390

w wątpliwość szczerość, uczciwość, prawdomówność nadawcy. Komunikowanie niespójne zazwyczaj nie jest wynikiem...

Grupowe podejmowanie decyzji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

głosowań. Głównymi zaletami konferencji elektronicznej są: anonimowość, szczerość wypowiedzi i szybkość. ...

Wykład 7 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

w rozwiązywaniu problemów Bądź uczciwy. Nieuczciwość niszczy współpracę. Podobnym błędem jest nadmierna szczerość...

Princypium uniwersalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

, mających zastosowanie również do twierdzeń normatywnych, Szczerości wypowiedzi, która jest konstytutywna...