Grupowe podejmowanie decyzji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupowe podejmowanie decyzji - strona 1 Grupowe podejmowanie decyzji - strona 2 Grupowe podejmowanie decyzji - strona 3

Fragment notatki:

Siwek. Notatka składa się z 3 stron.
grypowe podejmowanie decyzji dzisiaj bardzo wiele decyzji w organizacji podejmują grupy, zespoły lub komitety. Przekonanie że „co dwie głowy, to nie jedna”, od dawna jest uznawane. -jednostka a grupa mocne strony jednostki to szybkość podejmowania decyzji wyraźna odpowiedzialność wyraźne konsekwentne wartości jednostki na ogół są bardziej konsekwentne niż grupy mocne strony grupy informacja i wiedza jest pełniejsza większa rozmaitość poglądów - można rozważyć więcej sposobów podejścia do problemu trafniejsze decyzje większy stopień akceptacji co zatem jest lepsze - jednostka, czy grupa? Odpowiedź brzmi:”To zależy”. Z badań wynika, ze lepiej gdy jednostka podejmuje decyzje w sprawach o stosunkowo niskiej wadze, a także gdy ma dostateczne informacje i jeżeli pracownicy zaangażują się w ich realizacje. W skuteczności lepsze są decyzje grupowe. Grupy generują większą liczbę możliwości, są bardziej twórcze, dokładniejsze i prowadza do podjęcia decyzji o wyższej jakości niż jednostki. Jednakże indywidualne osoby są sprawniejsze niż grupy. Sprawność grup jest niższa, bo potrzeba im więcej czasu i zasobów na dojście do rozwiązania. Myślenie grupowe to zjawisko polegające na tak silnym dążeniu do jednomyślności członków grupy, że norma zgodności poglądów przeważa nad realistyczną ocen możliwych kierunków działania i nad otwartym przedstawieniem odmiennego zdania, poglądów mniejszości albo niepopularnych punktów wiedzenia. Myślenie grupowe oznacza obniżenie sprawności umysłowej danej osoby, osłabienie weryfikowania przez nią rzeczywistości lub jej ocen moralnych w wyniku nacisków grupy. W jaki sposób można poznać, że w grupie występuje zjawisko myślenia grupowego? Zazwyczaj pojawiają się cztery tego przejawy: 1. członkowie grupy starają się wykazać, ze istnieją ukryte powody wszelkich sprzeciwów wyrażanych wobec przyjętych przez nich założeń 2. członkowie wywierają nacisk na tych wszystkich, którzy wysuwają wątpliwości, żeby przyjęli rozwiązanie, akceptowane przez większość 3.aby stworzyć wrażenie jednomyślności, sceptycy nie wyrażają swoich zastrzeżeń, a nawet wobec samych siebie minimalizują znaczenie swoich wątpliwości 4. grupa interpretuje milczenie członków jako głos popierający większość Przejawy te prowadzą do niesprawności w podejmowaniu decyzji. Kiedy pojawia się myślenie grupowe występują następujące zjawiska: niekompletna ocena problemu niedostateczne poszukiwanie informacji

(…)

…, jak to się często zdarza w tradycyjnej grupie ze wzajemnymi interakcjami.
Konferencje elektroniczne - najnowszy sposób grupowego podejmowania decyzji kojarzy technikę grupy nominalnej z wyrafinowaną technika komputerową.
Koncepcja jest prosta. Kilkadziesiąt ( do 50 ) osób siedzi wokół stołu w kształcie podkowy, na którym znajdują się jedynie terminale komputerowe. Uczestnikom przedstawia się zagadnienia do rozstrzygnięcia. Odpowiedzi wpisywane są do komputera. Na ekranie projekcyjnym przedstawia się poszczególne komentarze oraz wyniki głosowań.
Głównymi zaletami konferencji elektronicznej są: anonimowość, szczerość wypowiedzi i szybkość.

… ryzyka czy większej ostrożności, zależy od skłonności jej członków przed rozpoczęciem dyskusji.
-wybór najlepszej techniki grupowego podejmowania decyzji
Najczęściej grupowe podejmowanie decyzji przybiera postać bezpośrednich wzajemnych oddziaływań w grupie. Do ograniczeni wielu problemów, nieodłącznie związanych z tradycyjną grupą, zaproponowano burzę mózgów, technikę grupy nominalnej i konferencje elektroniczne.
Burza mózgów ma na celu przezwyciężanie w grupie nacisków na jednomyślność, utrudniających wysuwanie twórczych wariantów. Wykorzystuje się w niej proces generowania pomysłów, w którym zachęca się uczestników do przedstawiania najrozmaitszych propozycji, bez dopuszczania do krytyki którejkolwiek z nich.
W typowej sesji burzy mózgów (6 do 12 osób) prowadzący omawia problem w sposób tak jasny…
….
Burza mózgów jest jednak procesem generowania pomysłów. Następne dwie techniki idą dalej, gdyż proponują metody prowadzące do wyboru rozwiązania.
Technika grupy nominalnej - w grupie ogranicza się dyskusję lub wzajemny komunikowanie się w trakcie procesu podejmowania decyzji. Członkowie grupy są fizycznie obecni, ale wymaga się od nich samodzielnego działania.
Konkretnie, technika ta składa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz