System prezydencki władza wykonawcza - strona 15

Specyfika elity politycznej Rosji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

:  Występowanie niejasności odnośnie umiejscowienia nieformalnych ośrodków decyzyjnych w systemie politycznym...

System polityczny Szwecji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1953

w życiu publicznym, w systemie legislacyjnym i wyknawczym władza sądownicza - ombudsman sprawiedliwości...

Procesy demokratyzacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

ustrojowego instytucji prezydenta, wyposażonego we władzę wykonawczą i kontrolę nad parlamentem; -legalizacja...

Forma rządów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

, który jest pod jego stałą kontrolą, musi mu składać sprawozdania. 2) System równowagi władzy ustawodawczej i władzy...

Współczesne systemy polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

, separacja władzy - jednoosobowa władza wykonawcza - np. USA system pólprezydencki (parlamentarno-prezydencki...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3129

I JEJ PODZIAŁ Def. Władzy politycznej: „System stosunków społecznych, zachodzących pomiędzy określonymi...

MONTESKIUSZ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1449

(kulturę, tradycję narodu, gospodarkę). Wynika z jego rozważań, że nasz system konstrukcji praw człowieka...