Symonia - strona 3

note /search

Prawo średniowieczne a styl życia

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

do zbawienia. Stąd wskazywano także na grzechy, groźne dla danego stanu: symonia - dla kleru świeckiego; obłuda...

Historia myśli pedagogicznej(sem. II)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1267

.),symonia(hand.godnosciami kosiola)nikolaizm(łamaniezas.celibatu)ref.wpr.nauke j.ojczystego. Marcin Luter...

Tomasz z Akwinu- ćwiczenia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

. Jest nim władca, który nielegalnie zdobył władzę (przez uzurpację, gwałt, symonię) ale jest nim też władca legalny...

Eucharystia - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

EUCHARYSTIA ŹRÓDŁA: KPK, kan. 897-958. KKKW, kan. 698-717. Benedictus XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae „Summorum Pontificum”, 7.07.2007, AAS 99 (2007) s. 777-781 (skrót: SP). Institutio generalis Missalis Romani, w: Missale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici 3 Concilii V...

Gryegiry XII i ultramontanizm

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Teza 1. Grzegorz XII i ultramontanizm. -już w 1799 roku wydał dzieło z ideałami najwyższej władzy papieża i jego nieomylności a także centralizacji rzymskiej i romanizacji życie kościelnego. Idee te rozwinęły się w krajach pozaalpejskich i to ukierunkowanie się ich poza góry, wzorowanie na Rzymie...