Historia myśli pedagogicznej(sem. II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli pedagogicznej(sem. II) - strona 1 Historia myśli pedagogicznej(sem. II) - strona 2 Historia myśli pedagogicznej(sem. II) - strona 3

Fragment notatki:

R. Bednarz- Grzybek, Historia myśli pedagogicznej, Materiał na końcowy egzamin Starożytność: Sparta i Ateny Sparta - ideał wychowania to dobry wojownik i posłuszny obywatel; - dzieci są własnością państwa; ono ingeruje w ich wychowanie od momentu urodzenia; - zaraz po urodzeniu dziecka ojciec miał obowiązek przedstawienia je   geruzji ,   która decydowała czy nadaje się ono na dobrego obywatela; - do 7 roku życia dzieci były wychowywane przez matki i niewolnice, ale pod kontrolą specjalnego urzędnika państwowego tzw.   pajdemona ; - dzieci nie mogły być rozpieszczane, ale i nie wolno było ich bić; - ważną rolę w wychowaniu odgrywała muzyka, bo to ona, wg Greków, kształtowała charakter; - po 7 roku życia chłopcy przechodzą do instytucji wojskowych, w których przebywają do 30 roku życia; - dziewczęta pozostają w domu, ale ich program wychowania jest identyczny jak chłopców,   tyle, że   uczą się one dodatkowo opieki nad rannymi i niemowlętami; - do 18 roku życia chłopcy są przygotowywani do służby wojskowej poprzez ćwiczenia fizyczne; przyzwyczaja się ich do widoku krwi i śmierci ludzi; uczono bezwzględnego posłuszeństwa wobec przełożonych oraz czujności i sprytu; słabe jednostki eliminowano; - w 18 roku życia chłopiec rozpoczynał 2-letnią służbę wojskową zwaną   efebią ;   potem przez 10 lat przebywał w koszarach, a w razie potrzeby wyruszał na wyprawę wojenną; - w 30 roku życia chłopiec otrzymywał pełnoletniość, kawałek ziemi i musiał się ożenić; - dziewczęta już w 20 roku życia mogły zostać żonami; - państwo spartańskie nie zajmowało się wychowaniem intelektualnym dzieci, ale jeśli rodzice umieli czytać i pisać to mogli tą wiedzę przekazać swoim dzieciom; - państwo dbało o to, by młody Spartanin nauczył się historii własnego narodu i   prawa Likurga . Ateny - 3 okresy wychowania człowieka:
I - lata dzieciństwa spędzone na łonie rodzinnym;
II - lata szkolne u dowolnie wybranych mistrzów;
III - okres efebii ujęty przez organizację państwową;
- po odkarmieniu przez matkę dziecko przechodziło do rąk niańki, która otaczała je mnóstwem zabawek;
- do 6 roku życia czas upływał dziecku na zabawach w otoczeniu domowym; mężczyzna mało interesował się dzieckiem; było ono traktowane lekko i wesoło;
- około 7 roku życia chłopiec szedł do szkoły; do 18 roku życia przebywał pod nadzorem pedagoga (był nim zaufany niewolnik, któremu ojciec powierzał opiekę nad dzieckiem i jego wychowanie; dawał mu tez rózgę z szerokim prawem do korzystania z niej);
- przez pierwsze 7 lat kształcono dziecko w zakresie elementarnym, muzycznym i poetyckim;


(…)

… kadry nauczycielskie, wychowywane we własnych seminariach, na podstawie napisanej przez G. Piramowicza pracy”powinności nauczyciela” pod przewodnictwem Jgnacego Potockiego 7.03.1775r powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych w kt inspiratorem działania był Grzegorz Piramowicz Zasługi kenu: zrywa z tradycjami wychowania w duchu religijnym, inicjuje i popiera badania naukowe, reforma uniwersytetów…
…, młodzież uboższa uczyła się czytania, pisania, rachunków, od wojen punickich napływała do Rzymu wielka ilośc Greków i przyniosła ze sobą znajomość wszelkiego rodzaju sztuk i nauk, zaczęto uczyć się w Rzymie języka greckiego. Ideał obywatela- gospodarz wiejski wychowanie- kultura wieśniacza Średniowiecze
Kościelny monopol oświatowy
Kościół prowadził 3 typy szkół:
Szkolnictwo Kościelne-język łaciński, kary…
… pokolenia i wytworzenie się pewnych form edukacyjnych. Mają one charakter stanowy. Coraz bardziej zacieśniały się i umacniały poszczególne stany, wraz z odrębnością uprawnień i zajęć wytwarzały sobie odrębny zwyczaj, bardzo ściśle przestrzegany.
Wyodrębniły się: stan rycerski, patrycjat miejski. Rzemieślnicy organizowali się w cechach. Każdy rozwijał własną kulturę materialną, towarzyską i duchową…
… przywilej autonomiczności od papieża, w 1215 nadano statut, w 1231 zyskał całkowitą autonomię. Robert de Sorbon założył kolegium z wydziałem teologii, od końca XIII wieku pod nazwą Sorbona - najsłynniejszy uniwersytet głównie w dziedzinie teologii i filozofii. Studenci nosili strój klerycki.wydział atrium- 6 lat, potem można było podjąć studia na wyższych kierunkach, medycyna- 6 lat, teologia- 8…
… i Polsce- Szkolnictwo jezuickie w Polsce :Założenie przez jezuitów w 1564 roku pierwszej ich szkoły w Braniewie jest początkiem wielkiego regresu oświaty i życia umysłowego. Czasy te nazywamy w skrócie kontrreformacją. Rozwijała się ona powoli, tocząc zawzięte walki nie tylko z różnowierstwem. Kontrreformacja atakowała ostro każdą myśl postępową, każdy przejaw liberalizmu, usiłowała zawładnąć wszystkimi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz