Subwencja ogólna - strona 7

Środki publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

 Przedmiotowe  Podmiotowe  Inwestycyjne ○ Subwencje  Ogólne  Dla partii politycznych ○ Świadczenia na rzecz...

WYKONANIE BUDŻETU

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

rezerw subwencji ogólnej; 3) wydatków jednostki ST w ramach działu w zakresie wydatków bieżących...

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU J.S.T.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1316

, dochody z majątku komunalnego) Dochody zewnętrzne (np. subwencje ogólne, dotacje celowe) wg. kryterium...

Budżet powiatów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

, zamieszkałych na tere­nie powiatu; 3) subwencja ogólna; 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

subwencję ogólną oraz dotacje celowe. Te dwie formy dochodów mają z mocy konstytucji obligatoryjny charakter...