Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 917

wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Trzy...

Finanse jednostek samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

) -subwencje ogólne z budżetu państwa -dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone lub dofinansowanie...

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1659

-         subwencja ogólna z budżetu państwa -         dotacje celowe z budżetu państwa -         dotacje...

Samorząd Terytorialny - testy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2793

państwa na rzecz budżetów gmin zalicza się: subwencje ogólne dotacje celowe na zadania zlecone udział...

Dochody gmin.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456

dochód budżetu państwa, Zmiany w sposobie naliczania i podziale subwencji ogólnej, zmiany katalogu...

Gospodarka finansowa gminy

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3577

i inne wpływy dochody z majątku gminy subwencja ogólna z budżetu państwa Dochodami gminy mogą być: dotacje...

Sprawozdanie z wykonania budżetu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

; subwencje ogólne z budżetu państwa; dotacje z budżetu państwa. Źródła dochodów budżetów gminnych podzielić...

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

w odrębnych ustawach jako dochody gminy, 2) dochody z majątku gminy, 3) subwencja ogólna z budżetu państwa...