Subwencje ogólne z budżetu państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Subwencje ogólne z budżetu państwa - strona 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa - strona 2 Subwencje ogólne z budżetu państwa - strona 3

Fragment notatki:

Subwencje z budżetu państwa  przekazywane w celu wyrównania dysproporcji  dochodowych pomiędzy j.s.t.  przekazywane są w oparciu o zobiektywizowane  kryteria  brak uznaniowości przy przekazywaniu subwencji  są wyrażone za pomocą wzorów matematycznych Konstrukcja subwencji ogólnej część subwencji gmina wyrównawcza równoważąca oświatowa powiat wyrównawcza równoważąca oświatowa województwo wyrównawcza regionalna oświatowa Konstrukcja subwencji ogólnej  - gmina S cz. wyrównawcza cz. oświatowa kwota  uzupełniająca kwota  podstawowa cz. równoważąca kwota podstawowa - gmina Art. 20 ust. 2.  Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie,  zwany dalej "wskaźnikiem G", jest mniejszy niż 92 %  wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin,  zwanego dalej "wskaźnikiem Gg". Wskaźniki – G: dochody podatkowe na 1 mieszkańca w  gminie;    Gg: G  dochody podatkowe na 1 mieszkańca  wszystkich gmin (średnia krajowa) Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik  G jest mniejszy niż 92% wskaźnika Gg Gg •G •G •G •G •G 92% Gg •G 75% Gg 40% Gg •G 1o  G ≤ 40 % Gg   G ≤ 4 S = L * [0,99 (40 % Gg –G) + 41,97 % Gg] 2o  G  40 % Gg  Ʌ  G ≤ 75 % Gg 40 % Gg  Ʌ  G ≤ 75 % G S = L * [0,83 (75 % Gg – G) + 12,92 % Gg] 3o  G     75 % Gg  Ʌ   G  75 % Gg  Ʌ   G 

(…)

… ≤ 40 % Gg
S = L * [0,99 (40 % Gg –G) + 41,97 % Gg]
o
Gg
92% Gg
75% Gg
40% Gg
Do obliczania wskaźników G i Gg bierze się pod uwagę dochody
podatkowe gmin z tytułu:
1) podatku od nieruchomości;
 2)   podatku rolnego;
 3)   podatku leśnego;
 4)   podatku od środków transportowych;
 5)   podatku od czynności cywilnoprawnych;
 6)   podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej;
 7…
… % - z uwzględnieniem wydatków na rodziny
zastępcze,
7 % - dla powiatów, w których nie działa PUP,
30 % - z uwzględnieniem długości dróg powiatowych,
30 % - z uwzględnieniem długości dróg
wojew./krajowych w miastach na prawach powiatu,
25 % - dla powiatów, których planowane dochody są
niższe niż w roku bazowym
Konstrukcja subwencji ogólnej
- województwo
S
cz. wyrównawcza
kwota
podstawowa
cz. regionalna
kwota…

Wpłata = L * [10 % Gg + 25 % (G – 200 % Gg)]
3o G > 300 % Gg
Wpłata = L * [ 35 % Gg + 30 % (G – 300 % Gg)]
przeznaczenie części
równoważącej
 50 % - rozdzielane między gminy miejskie, w których wydatki na
dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym rok bazowy, w
przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe niż 80 % średnich
wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich w
przeliczeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz