Subwencja ogólna jednostek samorządu terytorialnego - strona 5

Finanse publiczne a sektor publiczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Budżety jednostek samorządu terytorialnego Budżety instytucji ubezpieczenia społecznego Budżety...

Finanse lokalne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1141

, a także dokonywaniu wydatków i rozchodów przez jednostki samorządu terytorialnego w celu sfinansowania zadań własnych...

System konkurencji podatkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

System konkurencji podatkowej polega na tym, że zarówno państwo, jak i samorząd terytorialny...

Idea samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

wiejskie i miejskie, które były jednocześnie jednostkami samorządu terytorialnego. Samorząd lokalny miał...

Ustrój samorządu terytorialnego

 • Małgorzata NIewiadomska- Cudak
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 756
Wyświetleń: 6083

. - Dualizm administracji terytorialnej - Przekazano jednostkom samorządu terytorialnego szerokie zadania...

WYKONANIE BUDŻETU

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

. - Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacjà, określonych uchwałą...