Finanse lokalne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse lokalne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Wykład IV – Finanse lokalne
Finanse lokalne – obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Są to
zasoby i środki pieniężne oraz operacje finansowe polegające na gromadzeniu dochodów własnych i wyrównawczych oraz
przychodów, a także dokonywaniu wydatków i rozchodów przez jednostki samorządu terytorialnego w celu sfinansowania
zadań własnych i zleconych im przez państwo.
Możemy wyodrębnić 3 segmenty władz:
 lokalny – gminy, powiaty
 regionalny – samorządy wojewódzkie
 rządowy – administracja centralna
Każdy z nich osiąga własne cele i realizuje własne zadania.
1. Prawa nadane gminom:osobowość prawna
wyposażenie w majątek
możliwość otrzymywania dochodów o charakterze publiczno – prawnym
2. Główne zadania finansów lokalnych:


świadczenia usług ze sfery użyteczności publicznej, które zaspokajają potrzebę członków danej społeczności
samorządowej (oświata, służba zdrowia, pomoc społeczna)
segment regionalny dba o gospodarkę i rozwój cywilizacyjny regionu oraz funkcjonujące na danym terenie
podmioty gospodarcze (stwarza miejsca pracy, szkoły ponadgimnazjalne, ochrona zdrowia, drogi)
3. Elementy dochodów gmin:dochody podatkowe
dochody z majątku gminy (dzierżawa, najem)
opłaty (skarbowe, targowe, miejscowe)
4. Wydatki jednostek terytorialnych:


wydatki majątkowe – inwestycje
wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia, na obsługę długu publicznego, dotacje, pochodne z wynagrodzeń
5. Dochody jednostek terytorialnych:dochody własne - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od nieruchomości
subwencje ogólne
dotacje
Subwencje – przekazywany z budżetu państwa dochód uzupełniający dochody budżetu gmin, powiatów i samorządów
wojewódzkich. Funkcje:
 instrument i gwarancja sfinansowania zadań oświatowych
 służy do wyrównywania dyspozycji dochodów między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje – rozliczenia i wydatki budżetowe, które podlegają szczególnym zasadą. Są przeznaczone m.in. na:
 finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
 zadania własne
5. Dochody państwa:


dochody podatkowe i niepodatkowe (podatki pośrednie, dywidendy, podatek od osób fizycznych i prawnych)
środki z UE i innych źródeł nie podlegające zwrotowi
6. Wydatki państwa:
różne rozliczenia
obsługo długu publicznego
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
obrona narodowa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz