Struktura zatrudnienia - strona 4

Definicje i rodzaje planów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Stuss
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

, ◦ wydajność pracy, ◦ wydajność i struktura zatrudnienia, ◦ kompetencje pracownicze. ▪ Mocne i słabe strony...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 7

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

) oraz inercyjność wielkości i struktury zatrudnienia (stosowanie określonych bodźców kształtujących wielkość...

Opracowanie pytań na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

w miastach)  Płaszczyzna ekonomiczna (zmiana struktury zatrudnienia)  Płaszczyzna społeczna...

Warunki a czynniki rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Ekonomika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1365

. Rzeczowego majątku trwałego, środków trwałych  Wlk. Produktywności środków trwałych  Struktury zatrudnienia...

Cechy ziemi - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1435

i jego pracy, tym samym zmienia się struktura zatrudnienia - zmiany sytuacji dochodowej ludności rolniczej...

Usługi w badaniach problematyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Dariusz Ilnicki
 • Geografia usług
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1267

na określone dobra i usługi. postęp techniczny - pierwotny czynnik zmian struktury zatrudnienia (J. Fourestie...

Organizacja i organizowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

mają: - struktura zatrudnienia w układzie cech demograficzno zawodowych - rozkład cech osobowych - motywacje...