Organizacja i organizowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i organizowanie - strona 1 Organizacja i organizowanie - strona 2

Fragment notatki:

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron.
Organizacja - pojęcie i elementy składowe Organizacja jest to świadomy, przemyślany i celowy typ współpracy między ludźmi, a zwłaszcza system świadomie koordynowanej działalności dwóch lub więcej osób. Jej podstawowe elementy to: 1. Wspólny, bezosobowy cel 2. Motywy indywidualne 3. Procesy komunikacji, dzięki którym między 1 i 2 elementem występuje lub     przynajmniej może występować dynamiczna równowaga. Modele organizacji. - Model organizacji według Leavitta Cele - organizacje powstają po to aby osiągać wybrane, specyficzne cele. Są one „racją istnienia” każdej organizacji, stanowiąc wyjściowy element tzw. logistycznego układu działań, obejmującego: cele, środki i metody (sposoby). Kształtowanie struktur w organizacjach polega na porządkowaniu ich elementów pod względem roli odgrywanej w procesie zarządzania. Podstawowe decyzje, które należy podjąć w tym zakresie, dotyczą:
specjalizacji i departamentalizacji,
standaryzacji (formalizacji),
koordynacji,
centralizacji i decentralizacji,
rozpiętości i spiętrzenia kierowania. Technologia - jest to kombinacja wiedzy i umiejętności oraz stosowanych narzędzi i wyposażenia. Technologia oznacza procedury działania związane z transformacją materiałów i informacji w pożądane produkty lub usługi oraz obsługę ludzi poprzez organizację. Ludzie są strategicznym składnikiem każdej organizacji. Funkcjonowanie organizacji zależy bowiem od tego, jakie role ludzie odgrywają w organizacji i jak się z nich wywiązują. -model 7S
Proces organizowania Etapy procesu organizowania - To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych zadań 4. koordynowanie pracy członków organizacji w harmonijną całość 5. sprawdzenie skuteczności organizacji i wprowadzenie poprawek
Rozwój warunkiem funkcjonowania współczesnych organizacji W dotychczasowych rozważaniach nazywaliśmy i opisywaliśmy rozmaite wymiary otoczenia organizacji. Ze względu na to, że organizacje są systemami otwartymi, na wiele różnych sposobów wchodzą w interakcje z tymi różnymi wymiarami. Przenieśmy teraz naszą uwagę na te właśnie wzajemne oddziaływania. Omówimy przede wszystkim , w jaki sposób otoczenie oddziałuje na organizacje, następnie wymienimy kilka sposobów reakcji organizacji na ich otoczenie. Jak otoczenie oddziałuje na organizacje? Do opisu sposobu oddziaływania otoczenia na organizacje można użyć trzech podstawowych charakterystyk: zmienności i złożoności otoczenia, sił konkurencyjnych oraz zakłóceń otoczenia.

(…)

…, wprowadzenia nowych produktów i asortymentów, wykorzystania czasu pracy, polityki kadrowej oraz kształtowania systemu wynagrodzeń.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz