Struktura zatrudnienia - strona 3

Planowanie potrzeb personalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2156

i struktury zatrudnienia) Planowanie rekrutacji i selekcji Planowanie rozwoju pracowników Planowanie systemów...

Inflacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

(muszą to być dobra o największym udziale w strukturze zatrudnienia). Typowe miary inflacji...

Planowanie w obszarze funkcji personalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1176

i struktury zatrudnienia Kształtowanie specyficznej kultury organizacyjnej, w której trudno się komunikować...

Studia demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

według płci Struktura zatrudnienia ludności - podział pracujących utrzymujących się z pracy osobiście...

Ewolucja społeczeństwa - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

.): *nowa struktura zatrudnienia *nowe formy pracy *przesunięcie aktywności do sfery usług *proces pracy...

Demografia - wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1659

zatrudnienia) Polityce (struktura elektoratu) DOKTRYNY DEMOGRAFICZNE: Dwa nurty doktryn ludnościowych...

Niepełnosprawność-pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

biernych zawodowo. Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością w wieku...

Analiza ilościowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

opisowym. Tytułem przykładu wymieńmy tabelkę obrazującą strukturę zatrudnionych w dowolnym zakładzie pracy...