Praca i życie gospodarcze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca i życie gospodarcze-opracowanie - strona 1 Praca i życie gospodarcze-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

13 PRACA I ŻYCIE GOSPODARCZE
Aspekty pracy zawodowej
pieniądze
poziom aktywności- nabycie i wykorzystanie pewnych umiejętności
urozmaicenie, umożliwia wyjście z domu
struktura czasu
zapewnia kontakty społeczne
poczucie własnej tożsamości
KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA
Pracownicy fizyczni (niebieskie kołnierzyki) na początku XX wieku stanowili około ¾
wszystkich zatrudnionych. Natomiast w latach 1998r w UK było już tylko ¼ mężczyzna
zatrudnionych w przemyśle i tylko 1/10 kobiet. Przyczyny tych zmian są różne, w dużym
stopniu jest to spowodowane tzw. gospodarką opartą na wiedzy. Jak to określił Charles
Leadbeater „robimy coś z niczego”. Do gałęzi opartej na wiedzy zaliczamy techniki
elektroniczne, oświatę, szkolenia, badania, planowanie oraz sektor finansowy i inwestycyjny.
PODZIAŁ PRACY A ZALEŻNOŚĆ EKONOMICZNA.
w tradycyjnych społeczeństwach był bardzo słaby podział pracy- byli rolnicy i rzemieślnicy (
dwadzieścia do trzydziestu typów rzemiosła); praca była wykonywana przeważnie w domu;
w nowoczesnym społeczeństwie te specjalizacje są ogromne ( w UK jest ich ok. 20 tysięcy.).
Charakterystyczne jest również współzależność ekonomiczna.
Skutki podziału pracy
Pesymiści
Durkheim- uważał że specjalizacja ról
Marks- uważał, że nastąpi alienacja
wzmocni solidarność społeczną. Wzajemna
robotnika, człowiek traci kontrolę nad tym co
zależność zwiąże ich ze sobą.
robi, monotonia i rutyna pozbawia pracę
Weber- uważał, ze podział pracy się
pierwiastka twórczego
racjonalizuje, był optymistycznie nastawiony
do tego typu zmian.
Frederic Winslow Taylor- naukowa organizacja pracy- polegała na starannym badaniu
procesu produkcji przemysłowej i rozbiciu go na proste operacje.
TAYLORYZM
wynagrodzenie zależne od produkcji
nadzór nad pracownikami podczas produkcji
Henry FordFORDYZM
rozszerzył teorie Taylora, masową produkcję o masowe rynki zbytu.
Pierwsza fabryka w Michigan w 1908r.
Wprowadzeni ruchomej taśmy produkcyjnej
Produkcja jest sztywna- czyli raz ustawioną taśmę, trudno zmienić
Jest niesłychanie kosztowna
Pojawia się duży stopień alienacji
System Forda i Taylora jest systemem małego zaufania, co sprawia spadek wydolności
pracy, alienacje pracowników, wysokiej absencji a często dochodzi do konfliktów. Nie nadaję
się również do realizacji drobnych zamówień. Ma jedynie charakter masowy.
POSTFORDYZM- odchodzenie od zasad taylarowskich i fordowskich
przemiany które następują w ostatnich 30 latach
uelastycznienie produkcji
praca zespołowa
wszechstronność pracownika i umiejętność uczenia się w pracy
10
ELASTYCZNA SPECJALIZACJA- polega na wykorzystywaniu przez małe grupy wysoko
wykwalifikowanych pracowników innowacyjnych technologii i stosowaniu nowych metod
wytwarzania mniejszych liczb bardziej zindywidualizowanych produktów niż produkty
przeznaczone do masowej produkcji. Pozwala to firmom skutecznie reagować w obrębie
różnych sektorów jak np. samochody dla młodych ludzi, kobiet, czy ekologiczne.
PRACA ZESPOŁOWA- tworzy się system kół poprawy jakości, czy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz