Strategia mieszana - strona 3

Globalizacja a kultura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1302

jak i modernizację), strategia równoczesnego akceptowania (westernizacji i modernizacji), strategia mieszana...

Trzeci szympans - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

co do ojcostwa własnego potomstwa. Najkorzystniejsza jest więc strategia mieszana- zapładnianie jak największej...

Ujęcie strategiczne w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

moment, by podjąć atak i odwrotnie (strategia mieszana). Są to przypadki skrajne i niejako modelowe...

Wykład - systemy wielodewizowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2226

mieszaną. Ponadto Instytut ten wskazał na operacje otwartego rynku jako na podstawowy instrument przyszłego...

Podstawy zarządzania- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Tomasz Ingram
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

)Strategie mieszane (wzrostu + cięć) - stosowana w organizacjach zdywersyfikowanych ad 2)Strategie...

Drzewo decyzyjne i macierz wypłat-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

rozwiązań w zbiorze strategii mieszanych. 5.Wnioski Drzewa decyzyjne są często dogodniejsze niż podejście...