Podstawy zarządzania- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania- wykład 2 - strona 1 Podstawy zarządzania- wykład 2 - strona 2 Podstawy zarządzania- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania Wykład 2
ZARZĄDZANIE JAKO RODZAJ DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO I DYSCYPLINA NAUKOWA
1) Pojęcie zarządzania
2) Funkcje zarządzania i czynności kierownicze
3) Zarządzanie jako dyscyplina naukowa
4) System (model) zarządzania przedsiębiorstwem
5) Podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. Współczesne uwarunkowania i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.
ad.1) Zarządzanie jako zestaw działań:
- obejmujących planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie
- polegających na gromadzeniu i wykorzystywaniu zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych
- wykonywanych z zamiarem jak najlepszego osiągnięcia wyznaczonych celów organizacji
Co robi zarządzający?
-wydawanie poleceń podwładnym przez przełożonego, które dotyczą wykonywania czynności (zadań)
-udziela instrukcji jak wykonać zadanie
-podejmuje decyzje
-wyznacza cele i sposób ich realizacji (planuje)
-odpowiada za dobór rzeczy i ludzi do pracy oraz rozmieszczanie ich w organizacji (organizuje)
-kierowanie ludźmi (motywowanie)
-ocenia skutki realizacji działań (kontrola kierownicza)
ad.2) Funkcje zarządzania (W ujęciu modelowym zarządzanie obejmuje):
- planowanie
- organizowanie
- kierowanie ludźmi
- kontrolowanie
Z każdą funkcją wiążą się poszczególne czynności szczegółowe
Zarządzanie to zestaw działań (obejmujących planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne). W procesie zarządzania (czyli realizacji tych działań) zarządzający gromadzą i wykorzystują zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe i informacyjne. Zarządzanie polega na dysponowaniu wszystkimi tymi zasobami i zarządzający za nie wszystkie odpowiadają.
ad.3) Cechy zarządzania jako dyscypliny naukowej
- interdyscyplinarność (potrzebna jest wiedza z różnych dyscyplin naukowych np. prawo, ekonomia, psychologia, ergonomia itp.)
- ścisły związek z praktyką (źródłem teorii jest praktyka, teoria musi służyć praktyce - uczy się jej)
- stały dynamiczny rozwój (wysoka dynamika zmian w sferze teorii i praktyki)
- wielość szkół i koncepcji (co chwilę pojawiają się nowe
- stosunkowo krótka historia (ok. 100lat)
Zarządzanie jest także dyscypliną naukową i dydaktyczną.
Teoria od ok 100 lat (przełom XIX/XX)
Uczyć zaczęto od początku XX w. (w Polsce pod koniec lat 60, szczególnie po 90roku)


(…)

… i miejsc pracy do krajów o tanich czynnikach produkcji
- wprowadzenie nowych strategii konkurencji (np. strategii wyprzedzania w czasie)
- przebudowa struktur organizacyjnych w celu zwiększenia ich elastyczności i ukierunkowania działań firmy na potrzeby klientów (koncepcje reengineeringu i lean managementu)
- wyłączanie źródeł zaopatrzenia i funkcji pomocniczych ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstw (koncepcja outsourcingu)
- powstanie przedsiębiorstw wirtualnych
- zmiana form zatrudnienia pracowników (telepraca, samozatrudnienie, elastyczne formy zatrudniania)
- wzrost znaczenia kapitału intelektualnego, przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą i wartościami
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
1) Uwarunkowania i ograniczenia (bariery) współczesnego planowania
2) Podejście do planowania…
… i siła powiązań elementów w otoczeniu. Zmienność otoczenia - tempo zmian i radykalność zmian. (małą - stabilne, duża - dynamiczne)
ad.I) Ten typ był związany z migracją ludności z wsi do miast, dużo rąk do pracy, produkowanie dużo i tanio
Istota założeń orientacji produkcyjnej - Zasada „3xS”: Specjalizacja, Standaryzacja, Synchronizacja
ad.III) Orientacja marketingowa to orientacja na klienta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz