Stopień wojskowy - strona 3

Pojęcie pobytu stałego i czasowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

urodzenia;   10)  obywatelstwo;   11)  numer PESEL;   12)  dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień...

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2005-10-11           USTAWA  z dnia 21 listopada 1967 r.    o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej      DZIAŁ I  Przepisy ogólne    Art. 1.   Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospoli- tej Polskiej.    Art. 2.  Umacni...

Historia społeczna Europy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1001

niespotykane dotychczas możliwości awansu społecznego. Stopnie wojskowe otrzymywało się teraz nie ze względu...

Kompetencje prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3066

, w tym też trybie go odwołuje c) nadaje na wniosek Ministra Obrony Narodowej określone w ustawie stopnie wojskowe...

Wykład - System Rosji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 798

państwowe, tytuły i wyższe stopnie wojskowe. Posiada prawo łaski. Oprócz powyższych, prezydent...

Ustawa Zbywanie mieszkania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

do wysługi lat, od której uzależniona jest wysokość uposażenia według stopnia wojskowego,   2) 3...

Apostołat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Andrzej Wańka
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239

władza. Obecnie termin ten jest inaczej rozumiany jako pewna gradacja np. hierarchia wartości, stopni...