Stopień wojskowy

Pozbawienie praw publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

lub zawodowego 4.Utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego 5.Utratę orderów...

Funkcje prezydenta RP

 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2807

, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe. Prerogatywy prezydenckie. ...

Istota i rodzaje pomiaru

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1694

według stopnia nasilenia danej cechy, np. stopnie wojskowe, układ pierwiastków Mendelejewa, bonitacja gleb...

Środki karne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

są następujące: degradacja i obniżenie stopnia wojskowego art. 327, 328 kk. Kodeks nie zna, przewidzianego...

Środki karne - omówienie wybranych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

podmiotowi. Poza tym istnieją środki karne odnoszące się do żołnierzy ( Art. 324 ): 12) OBNIŻENIE STOPNIA...

Kara ograniczenia wolności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568

stopień wojskowy, a także na wyższe stanowisko służbowe. Kara ograniczenia wolności może zostać...