Funkcje Prezydenta RP i Rady Ministra-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje Prezydenta RP i Rady Ministra-opracowanie - strona 1 Funkcje Prezydenta RP i Rady Ministra-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje Prezydenta RP
Podpisuje ustawy uchwalone przez Sejm
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe mianuje i odwołuje ambasadorów i innych przedstawicieli Polski w innych państwach przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli innych państw i organizacji międzynarodowych
jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych
nadaje stopnie wojskowe (na wniosek ministra obrony narodowej) nadaje tytuły naukowe profesora oraz profesora sztuki
nadaje obywatelstwo polskie nadaje ordery i odznaczenia państwowe
stosuje prawo łaski wydaje rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia
ma prawo inicjatywy ustawodawczej
desygnuje kandydata na Prezesa Rady Ministrów powołuje Prezesa Rady Ministrów powołuje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma prawo rozwiązania parlamentu w dwu określonych przez konstytucję sytuacjach
wyznacza marszałków seniorów zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i Senatu zarządza wybory do Sejmu i Senatu za zgodą senatu może rozpisać referendum powołuje sędziów
Podstawowe funkcje Rady Ministrów
prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP kieruje administrację rządową zapewnia wykonanie ustaw chroni interesy Skarbu Państwa uchwala projekt budżetu państwa
kieruje wykonaniem budżetu państwa zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa
zawiera oraz rozwiązuje umowy międzynarodowe
Przyczyny dymisji Rady Ministrów
Po nowych wyborach parlamentarnych, na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu W razie braku wotum zaufania Sejmu W przypadku wotum nieufności Sejmu Jeśli rezygnację złoży Prezes Rady Ministrów Wymogi podmiotowe ubiegania się o mandat posła, senatora i prezydenta RP
Poseł
OBYWATELSTWO POLSKIE
NIEKARALNOŚĆ
WIEK: 21 LAT
Senator
OBYWATELSTWO POLSKIE
NIEKARALNOŚĆ
WIEK: 30 LAT
Prezydent RP
OBYWATELSTWO POLSKIE
NIEKARALNOŚĆ
WIEK: 35 LAT
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz