Prezydent i Rada Ministrów, rodzaje ministerstw-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezydent i Rada Ministrów, rodzaje ministerstw-opracowanie - strona 1 Prezydent i Rada Ministrów, rodzaje ministerstw-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prezydenci RP 1990-2013 rok:-LECH WAŁĘSA 1990-1995; -ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI 1995-2000;- LECH KACZYŃSKI 2005-2010; - BRONISŁAW KOMOROWSKI 2010.
Uprawnienia Prezydenta RP:-Podpisuje ustawy uchwalone przez Sejm; -ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe;-mianuje i odwołuje ambasadorów i innych przedstawicieli Polski w innych państwach;-przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli innych państw i organizacji międzynarodowych ;-jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych;-nadaje stopnie wojskowe (na wniosek ministra obrony narodowej);-nadaje tytuły naukowe profesora oraz profesora sztuki;-nadaje obywatelstwo polskie;-nadaje ordery i odznaczenia państwowe;-stosuje prawo łaski;-wydaje rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia;-ma prawo inicjatywy ustawodawczej;-desygnuje kandydata na Prezesa Rady Ministrów;-powołuje Prezesa Rady Ministrów;-powołuje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;-ma prawo rozwiązania parlamentu w dwu określonych przez konstytucję sytuacjach;-wyznacza marszałków seniorów; -zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i Senatu;-zarządza wybory do Sejmu i Senatu;-za zgodą senatu może rozpisać referendum;-powołuje sędziów.
PREMIERZY:- TADEUSZ MAZOWIECKI 24.08.1989 - 4.01.1991; - JAN KRZYSZTOF BIELECKI 4.01.1991 - 6.12.1991;- JAN OLSZEWSKI 6.12.1991 - 5.06.1992; - WALDEMAR PAWLAK 5.06.1992 - 10.07.1992; - HANNA SUCHOCKA 11.07.1992 - 25.10.1993;- WALDEMAR PAWLAK 26.10.1993 - 6.03.1995;- JÓZEF OLEKSY 7.03.1995 - 7.02.1996;- WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ 7.02.1996 - 31.10.1997;- JERZY BUZEK 31.10.1997 - 19.10.2001;- LESZEK MILLER19.10.2001 - 2.05.2004;- MAREK BELKA 2.5.2004 - 11.06.2004, 11.6.2004 - 31.10.2005;- KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ 31.10.2005 - 14.7.2006;- JAROSŁAW KACZYŃSKI 14.7.2006 - 16.11.2007;- DONALD TUSK 16.11.2007 - 9.11.2011, Procedura utworzenia Rady Ministrów :
-Pierwsze posiedzenie Sejmu lub dymisja Rady Ministrów;-14 dni;
-Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów;-14 dni;
-Prezes Rady Ministrów proponuje Prezydentowi skład Rady Ministrów;
-Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i proponowanych przez niego ministrów;-14 dni;
-Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi expose
-Sejm uchwala wotum zaufania (bezwzględną większością głosów)
- Rada Ministrów nie otrzymała poparcia ze strony Sejmu;-14 dni;
-Sejm wybiera Prezesa R.M. i proponowanych przez niego ministrów (bezwzględną większością głosów)
- Rada Ministrów nie otrzymała poparcia ze strony Sejmu;-14 dni;
-Prezydent powołuje Prezesa R.M. i proponowanych przez niego ministrów;-14 dni;
-Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi expose;
- Sejm uchwala wotum zaufania zwykłą większością głosów;


(…)

… Ministerstwa
:-MINISTERSWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
-Ministerstwo Finansów;
-Ministerstwo Infrastruktury
;-Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
-Ministerstwo Sprawiedliwości
;-Ministerstwo Sportu i Turystyki
;-Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
- Ministerstwo Gospodarki;
-Ministerstwo Edukacji Narodowej
;-Ministerstwo Obrony Narodowej
;-Ministerstwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz