Kara ograniczenia wolności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kara ograniczenia wolności - strona 1 Kara ograniczenia wolności - strona 2

Fragment notatki:

KARA OGRANICZENIA WOLNOŚCI Jest karą wolnościową przewidzianą w katalogu kar grożących za przestępstwa skarbowe
Minimalny wymiar kary wynosi 1 miesiąc, a maksymalny 12 miesięcy, z wyjątkiem przypadków orzekania tej kary jako kary łącznej lub kary nadzwyczajnie obostrzonej, kiedy to wymiar tej kary może być podwyższony do 18 miesięcy, a po wejściu noweli z dnia 5.11.2009 do 2 lat
Treścią kary są określone obowiązki i zakazy, które krępują swobodę dysponowania swoim wolnym czasem albo pieniędzmi
Treść kary ograniczenia wolności: Skazany jest obowiązany do wykonywania pracy wykonywanej przez sąd
Skazany nie może zmienić bez zgody sądu miejsca stałego pobytu
Ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary
Skazany może być oddany dodatkowo pod nadzór kuratora bądź osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej
Skazany może zostać zobowiązany do przeproszenia pokrzywdzonego, do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających
Sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub części
Warianty kary ograniczenia wolności: Wariant pierwszy: polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce zdrowia itp. w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie
Wariant drugi: może być zastosowany do osoby pracującej zawodowo i polegać na comiesięcznym potrącaniu od 10% do 25% wynagrodzenia za tę pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na wskazany cel społeczny; w tym okresie skazany nie może bez zgody sądu rozwiązać stosunku pracy
Dla sprawców przestępstw skarbowych będących żołnierzami: wyłączono zakaz zmiany stałego miejsca pobytu i obowiązek pracy na cele społeczne. W to miejsce wprowadzono zakaz mianowania na wyższy stopień wojskowy, a także na wyższe stanowisko służbowe. Kara ograniczenia wolności może zostać zmniejszona jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał wskazaną pracę i odbył już przynajmniej połowę orzeczonej kary, to jej drugą część uznaje się za wykonaną. Kara ograniczenia wolności jako kara zamienna Zastąpienie kary pozbawienia wolności karą ograniczenia wolności jest zalecane w szczególności wtedy gdy sąd orzeka równocześnie środek karny w postaci przepadku podmiotów lub ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, przepadku korzyści majątkowej
Wypadki, w których nie można stosować zamiennej kary ograniczenia wolności, jeżeli sprawca:
Popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo gdy wartość przedmiotu jest duża


(…)

… przedmiotów, przepadku korzyści majątkowej
Wypadki, w których nie można stosować zamiennej kary ograniczenia wolności, jeżeli sprawca:
Popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo gdy wartość przedmiotu jest duża
Uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu
Popełnia ciąg przestępstw skarbowych
Jest recydywistą skarbowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz