Zatarcie skazania - opracowanie tematu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatarcie skazania - opracowanie tematu  - strona 1 Zatarcie skazania - opracowanie tematu  - strona 2

Fragment notatki:

ZATARCIE SKAZANIA Skazanie za przestępstwo ( wyrok skazujący ) podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym ( ustawa z 24.05.2000 o Krajowym Rejestrze Karnym ). Ma to znaczenie nie tylko przy recydywie, ale także przy sporządzeniu opinii o sprawcy czy oceny jego dotychczasowego życia.
ZATARCIE SKAZANIA ( Art. 106 )- instytucja wprowadzająca fikcję prawną, polegającą na tym, że skazanie uważa się za niebyłe.
Taka osoba może twierdzić wobec władz i urzędów, że nie była karana i nie może być to oceniane jako oświadczenie nieprawdy. U podstaw tej instytucji leży twierdzenie, że kara nie może pełnić funkcji stygmatyzującej. Może nastąpić:
1) z mocy prawa,
- jeśli wg nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary ( Art. 4 §4 ),
- z upływem 6 miesięcy od pozytywnego upływu okresu próby, na którą warunkowo zawieszono wykonanie kary ( Art. 76 §1 ),
- w razie skazania na karę pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności- 10 lat od wykonania lub darowania kary albo przedawnienia jej wykonania,
- w razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności- 10 lat od uznania jej za wykonaną, darowania kary albo przedawnienia jej wykonania,
- w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności- 5 lat od wykonania, darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
- w razie odstąpienia od wykonania- z upływem 1 roku od wydania prawomocnego orzeczenia
2) z mocy postanowienia sądu ( fakultatywne ),
- wniosek skazanego
- upływ czasu ( od wykonania/darowania/przedawnienia ),
- w razie skazania na karę pozbawienia wolności, jeśli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara nie przekraczała 3 lat- 5 lat,
- w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności- 3 lata
Zatarcie skazania może ulec przedłużeniu- jeśli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem/darowaniem/przedawnieniem, chyba, że orzeczono obowiązek naprawienia szkody albo gdy warunkowo zawieszono wykonanie kary i orzeczono grzywnę lub środek karny. Nie dotyczy to naprawienia szkody.
3) w drodze łaski
Jednoczesne zatarcie skazań ( Art. 108 )
Reguły dotyczące zatarcia skazania nie obejmują wypadków, gdy:
- sprawcę skazano za dwa lub więcej przestępstw nie pozostających w zbiegu przestępstw ( nie pozwalających na wymierzenie kary łącznej ),
- skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania, ponownie popełnił przestępstwo, za które został prawomocnie skazany,
W obu powyższych wypadkach możliwe jest tylko jednoczesne zatarcie skazania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz