Zatarcie skazania - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatarcie skazania - opracowanie - strona 1 Zatarcie skazania - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZATARCIE SKAZANIA
Istota zatarcia skazania polega na tym, że po upływie pewnego czasu od chwili wykonania kary państwo urzędowo zapomina o popełnionym przestępst- wie i wymierzonej za nie karze, stwierdziwszy w toku długoletniej obserwacji, iż skazany przestrzega porządku prawnego i nie popełnia dalszych przestępstw.
Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Z rejestru skazanych usuwa się informacje o karalności, wysłane tam pytanie wróci z adnotacją: „nie notowany w Centralnym Rejestrze Skazanych". Zatarcie skazania stanowi więc istotne polepszenie sytuacji życiowej skazanego. Jest wiele stanowisk, których nie mogą zajmować osoby karane. Zatarcie skazania usuwa taką przeszkodę. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk kierowniczych i stanowisk związanych z materialną odpowiedzialnością.
Zatarcie skazania następuje po upływie 5 lub 10 lat od chwili wykonania, darowania lub przedawnienia kary, zależnie od rodzaju wymierzonej kary.
Jeżeli w wyroku orzeczona została kara pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje po upływie 10 lat, i to z mocy prawa, tzn. bez potrzeby podejmowania w tej sprawie specjalnej decyzji. Sąd może na wniosek skazane- go zarządzić zatarcie skazania po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym czasie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona mu kara pozbawienia wolno- ści nie przekracza 2 lat.
W razie skazania na karę ograniczenia wolności, grzywnę lub samą tylko karę dodatkową zatarcie skazania następuje z mocy prawa już po upływie 5 lat
Gdy sprawcy obok kary zasadniczej wymierzono także pewne kary dodatkowe (np. pozbawienie praw publicznych), okres wymagany do zatarcia skazania biegnie dopiero od chwili wykonania zarówno kary zasadniczej, jak i dodatkowej.
Jeśli sprawca w okresie wymaganym do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo i został za nie skazany na karę pozbawienia wolności,
okres ten rozpoczyna się od początku i biegnie wspólnie dla obu przestępstw. W ten sposób zatarcie poprzednich skazań może nastąpić dopiero wówczas, gdy ulega zatarciu ostatnie skazanie. W przypadku osób powracających wielokrotnie do przestępstwa umożliwia to sądowi prawidłową ocenę sylwetki oskarżonego, z uwzględnieniem wszystkich popełnionych przez niego prze- stępstw.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz