Stopa dywidendy - strona 6

Wzory z analizy ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2072

lub straty) przypada na 1 wyemitowaną akcję. Wskaźnik stopy dywidendy Określa, jaką wartość dywidendy...

Papiery udziałowe oraz obligacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Smejda
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

płacili 2,62 0,22 0,74 C/Z (cena do zysku) 11,7 2,2 0 Stopa dywidendy (w %) 0,2 3,8 0,2 Emisja papierów...

Pytania na egzamin - Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2604

dywidend nie ma wpływu na rynkową cenę akcji 4. Wzrost kosztu kapitału własnego w miarę spadku stopy...

Pojęcie i obszary decyzji finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Jaki
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 3164
Wyświetleń: 4984

wielkość dywidendy: 1. Dywidenda na 1 akcję: 2. Stopa dywidendy: 3. Stopa wypłat dywidendy: , gdzie EPS...

Wykłady z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Grabowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2989

się w stosunku do nich dywidendy); [dywidenda – udział w zyskach] Stopa dywidendy – wartość dywidendy...

Spłata długu

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

. zł, a ilość akcji zwykłych i uprzywilejowanych wynosi po 100 szt. Stopa dywidendy dla akcji zwykłych została...