Papiery udziałowe oraz obligacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery udziałowe oraz obligacje - strona 1 Papiery udziałowe oraz obligacje - strona 2 Papiery udziałowe oraz obligacje - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Papiery udziałowe (akcje), oraz obligacje. Emisja akcji jako źródło finansowania in westycji na rynku nieruchomości .
Historia spółek akcyjnych i akcji :
Nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z tego źródła finansowania - tylko spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne
S. A. - zdaniem niektórych powstawały już w wieku XV, a według innych w XVII w Kompanii wschodnio-indyjskiej
Pierwsze akcje emitowano na początku XVII wieku - najpierw wpisywano do ksiąg,
1608 rok - pierwsze drukowane akcje
Pierwsza ustawa o funkcjonowaniu akcji 1720 rok (Vable act - ustawa o bańce mydlanej)
1934 r. - Kodeks handlowy - pierwsze polskie przepisy o akcjach, obowiązywał do 2000 roku, kiedy powstała ustawa kodeks spółek handlowych
Wzory :
Wartość pozyskanego kapitału :
K 0 =aP 0j -k e a - ilość sprzedanych akcji
P 0j - cena emisyjna jednej akcji (cena, po jakiej akcje są sprzedawane na rynku pierwotnym, powinna być większa lub równa wartości nominalnej, jeżeli jest wyższa, to nadwyżkę wpłaca się na kapitał zapasowy, minimalna wartość nominalna wynosi 0,01 zł)
k e - koszty emisji akcji
Koszt kapitału własnego pozyskanego drogą emisji akcji :
R ea =DV 1 /K 0 +g=DV 1 /(aP 0j -k e )+g DV 1 = prognozowana dywidenda (wypłacana po zakończeniu trwającego okresu obrotowego)
g - prognozowana stopa zwrotu dywidendy
Kapitał, jaki pozostaje z zysku zatrzymanego jest formą korzystną dla spółki, ponieważ nie posiada zbyt wysokiego kosztu kapitału.
Prawa poboru mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu, są to prawa akcjonariuszy, którzy mogą zgodzić się na ich ograniczenie
Uprzywilejowanie - oznacza dopuszczoną prawem nierówność uprawnień akcjonariuszy. Może być uprzywilejowanie, co do:
Prawa głosu - maksymalnie mogą być 2 głosy (kiedyś było 5)
Prawa do dywidendy - dywidenda z akcji uprzywilejowanej może przewyższać nie więcej niż o połowę dywidendę z akcji nieuprzywilejowanych. ( Pierwszeństwo - tylko w akcjach niemych , dywidenda może przewyższać 150% dywidendy przeznaczonej akcjom zwykłym - też tylko w akcjach niemych)
Prawa udziału w podziale majątku w razie likwidacji spółki akcyjnej - pierwszeństwo, zaraz po wierzycielach
Koszt kapitału pozyskanego drogą emisji akcji uprzywilejowanych :
R eu =DV u /K 0u =DV u /(a u P 0 j -k eu ) Gdzie:
K 0u - kapitał pozyskany ze sprzedaży akcji uprzywilejowanych
DV u - dywidenda wypłacana właścicielom akcji uprzywilejowanych,
a u - ilość sprzedanych akcji
P 0j - cena emisyjna jednej akcji uprzywilejowanej


(…)

… notowanych na rynku publicznym
Forma promocji dla spółki - spółka jest bardziej znana (efekt marketingowy)
Spółka jest bardziej wiarygodna, (bo musiała spełnić określone wymagania)
Notowanie spółki publicznej daje możliwość wyceny akcji na rynku (wycenia się wartość rynkową spółki)
Zarządy w spółkach publicznych bardziej starają się o wartość rynkową, bo na stronach GPW podaje się, kto jest w zarządzie spółki
Wady pozyskania kapitału przez publiczną emisję akcji::
Wyższe koszty pozyskania kapitału w przypadku oferty publicznej w porównaniu z ofertą prywatną, (ale jest większa płynność)
Przekazywanie informacji inwestorom (upublicznianie informacji) - konkurencja też jest tym zainteresowana.
Szybkie zmiany w strukturze właścicielskiej
Jeśli spółek na giełdzie przybywa to mniejsze są wycofywane z giełdy…
… za 1000 zł.
W Polsce najczęściej emitowano obligacje przedsiębiorstw:
do 5 lat - 39%
od 5 do 10 lat - 36 %
powyżej 10 lat - 26%
Wyszczególnienie
2006
2007
2008
2009
Liczba emitentów
80
92
97
116
Wartość zadłużenia ogółem (w mld zł), w tym z tytułu emisji przeprowadzonych
9,75
15,75
16,04
15,47
W trybie oferty publicznej
0,26
0,16
0,09
0,04
W trybie oferty niepublicznej
9,49
15,59
15,95
15,44
Wartość…
… emisji:
Hipoteka
Emisje niezabezpieczone
Obligacje pupilarne - gwarantem jest skarb państwa
Większość wyemitowanych obligacji w naszym kraju:
Obligacje o zmiennym oprocentowaniu
90% wszystkich to obligacje klasyczne
Niewielki procent PKB stanowiły obligacje zamienne 1% PKB w Polsce, (w Niemczech 10%, w Holandii 150%)
30.09.2009 roku powstały nowe rynki:
ASO catalyst - wymóg 400 000 Euro
Rynek hurtowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz