Pytania na egzamin - Dywidenda

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 2912
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Dywidenda - strona 1 Pytania na egzamin - Dywidenda - strona 2 Pytania na egzamin - Dywidenda - strona 3

Fragment notatki:

1. W metodzie wartości likwidacyjnej wartość majątku przedsiębiorstwa jest szacowana
a) według ceny sprzedaży na wolnym rynku
b) według wartości aktywów wykazanych w bilansie
c) poniżej wartości rynkowej
d) tak samo jak w przypadku metody wartości odtworzeniowej
2. Dywidendy płacone w formie akcji
a) często dotyczą spółek mających problemy z płynnością
b) są syninimem dywidend specjalnych
c) mogą dotyczyć wyłączni spółek z bardzo dobrą kondycją finansową
d) dotyczą wyłącznie akcji imiennych
3. W modelu Millera zakłada się
a) znaczący wpływ wypłacanej dywidendy na wartość akcji
b) polityka dywidendy kształtuje koszt kapitału własnego
c) znaczący wpływ kursu akcji na wartość przedsiębiorstwa
d) że polityka dywidend nie ma wpływu na rynkową cenę akcji
4. Wzrost kosztu kapitału własnego w miarę spadku stopy dywidendy i wzrostu zysków kapitału... jest to
a) efekt klienteli
b) twierdzenie zgodne z teorią nieistotności dywidend
c) twierdzenie zgodne z teorią Gordona
d) twierdzenie zgodne z teorią preferencji podatkowych
5. Płynność finansowa
a) oznacza zdolność terminowego regulowania zobowiązań bieżących
6. Kapitał obrotowy netto jest to:
a) różnica aktywów bieżących i zobowiązań bieżących
7. Kapitał pracujący jest ujemny, gdy
a) wskaźnik bieżącej płynności

(…)

…. Wymień 3 metody zmodyfikowane stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych
- MNPV (zmodyfikowana wartość bieżąca netto)
- MIRR (zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu)
- Zdyskontowany Okres Zwrotu
34. Kryterium zgodności z zasadą maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jest:
a) MIRR
b) IRR
c) NPV
d) ARR
35. Projest jest nieefektywny w przypadku projektów typowych gdy:
a) IRR >r
b) IRR <r
c) IRR >ARR
d…
… dostaw i usług
9. Agresywna strategia zarządzania majątkiem obrotowym
a) polega na utrzymaniu wysokich stanów gotówki
b) polega na stosowaniu liberalnej polityki wobec odbiorców
c) sprzyja maksymalizacji wielkości sprzedaży
d) prowadzi do zwiększenia ryzyka działalności
10. Metody o charakterze dynamicznym (dyskontowe) w ocenie projektu inwestycyjnego:
- Wartość bieżąca netto (NPV)
- Wewnętrzna stopa…
… mogą mieć wartości ujemne
15. Ryzyko operacyjne jest związane z
a) zmianami w strukturze pasywów
b) zmianami w strukturze produkcji
c) zmianami w strukturze kosztów
d) zmianami w strukturze aktywów
16. Jeżeli współczynnik Beta spółki wynosi 0,5 to o akcjach spółki powiemy:
a) że są neutralne pod względem ryzyka
b) są instrumentem defensywnym
c) są instrumentem agresywnym
d) nie warto w nie inwestować
17…
… uznawanych w przepisach podatkowych za koszty uzyskania przychodów
b) zmiany sposobu opodatkowania ze skali progresywnej na liniową
c) przeniesienia siedziby firmy do jednego z "rajów podatkowych"
d) Możliwości odliczenia podatku od towarów i usług
19. Mechanizm dżwigni operacyjnej wykorzystuje fakt, że ze wzrostem liczby produkowanych wyrobów
a) wzrasta jednostkowy koszt zmienny
b) spada jednostkowy koszt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz